Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Stará Kremnička

Oznam.

Na stránke v súčasnosti prebiehá prestavba (prispôsobenie našej webovej stránky platnej legislatíve) jednotlivých stránok počas ktorej sa nemusia v aktuálnom čase zobrazovať všetky stránky a ich náplň.

Ďakujeme za pochopenie.


 

Kultúrne akcie v obci

11.10. - 31.12.2016   8:00

Kultúrny dom

Výstava Stará Kremnička v čase

plagát web.jpg

Spoznajte históriu Starej Kremničky na starých fotografiách.
V kultúrnom dome na stálej výstave "Stará Kremnička v čase".
Výstava je otvorená počas úradných hodín OÚ. V októbri, po dohode
aj v inom termíne, prípadne aj počas víkendu.
Kontakt: 0950 529 834
Zbierka foto pokračuje, ak máte vo svojich archívoch zaujímavé
foto z histórie obce, tieto môžte doniesť oskenovať na OÚ.


 

Obecné aktuality

Slovenská kronika 2016.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 9. ročníka Slovenská kronika 2016 sa uskutočnilo v Martine, v Národnej knižnici dňa 15.11.2016. V kategórii "Obec nad 1000 obyv." získala kronika obce Stará Kremnička a jej kronikárka p. Alica Vankuličová ČESTNÉ UZNANIE. Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnil aj starosta obce Stanislav Rigo.


 

Slovenská kronika 2016.

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 21

Uvítanie detí do života

Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto toto podujatie uvítanie detí do života je jedným z najmilších, ktoré obec organizuje.

Dňa 12.11.2016 sa v zasadačke Obecného úradu v Starej Kremničke konala slávnosť „Uvítanie detí do života“, ktorú pripravil starosta obce v spolupráci s komisiou vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pri OcZ. Za obdobie od august 2015 do august 2016 pribudlo do radov našej obce 9 najmenších občanov. Starosta obce Stanislav Rigo všetkých srdečne privítal a poprial deťom a rodičom všetko len to najlepšie. Následne sa rodičia zapísali do Pamätnej knihy obce Stará Kremnička a prevzali si vecné darčeky.


 

Uvítanie detí do života

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 30

Aktualita: Záchrana žel. stanice

4.10.2016 - Vernisáž výstavy Stará Kremnička v čase

V utorok 4.10.2016 sa v kultúrnom dome v Starej Kremničke uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Stará Kremnička v čase. Cieľom výstavy je zozbierať čo najviac starých foto zo života obce, a takto ich verejne prezentovať, pričom starší ľudia si môžu zaspomínať na život v minulosti a mladší sa zasa oboznámiť ako sa v obci žilo. Fotografie môžu poslúžiť aj pri príprave novej knihy o Starej Kremničke. Všetky fotky prechádzajú digitalizáciou a úpravou, čim sa docieli aj ich skvalitnenie a uchovanie do budúcnosti. V priebehu doterajšej zbierky sa podarilo nájsť niekoľko zaujímavých a aj neznámych foto z histórie obce ako napr. predvojnový pohľad na obec... Výstavou sa zbierka nekončí, pokračuje ďalej, ak nájdete v domácich archívoch zaujímavé staré foto z obce a jej okolia, tieto môžte doniesť na OÚ, kde budú oskenované a vrátené späť. V deň otvorenia výstavy pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule SNP v obci svojou zbierkou dobovej výstroje a výzbroje prispeli aj členovia KVH Carpathia spolu s podporou KVH Dubná Skala a KVH Stred Zvolen. Počas výstavy boli premietnuté aj videá z rekonštrukcie bojov SNP v Starej Kremničke z rokov 2009 a 2012.


 

4.10.2016 - Vernisáž výstavy Stará Kremnička v čase

4.10.2016 Vernisáž výstavy Stará Kremnička v čase

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 50

Odhalenie pamätnej tabule s menami padlých v SNP na cintoríne

V utorok 4.10.2016 sa uskutočnilo v Starej Kremničke slávnostné odhalenie pamätnej tabule s menami, ktorí padli počas bojov SNP v dňoch 4.-5.10.1944. Tieto mená sa podarilo zistiť vďaka predsedovi ZO SZPB, ktorému sa ich podarilo vypátrať po 70 rokoch. V záznamoch v obci bol len údaj o počte padlých, ale nezachovali sa žiadne mená. Zistilo sa aj to že údaje o počte padlých boli nepresné, nakoľko bolo uvedených 27 mŕtvych, týmto sa podarilo aj upresniť tento počet na 23, z toho siedmych si rodiny previezli po vojne domov a zvyšných 16 zostalo pochovaných v našej obci na miestnom cintoríne. Podarilo sa zistiť aj bližšie údaje (dátumy narodenia, o niektorých aj rôzne rodinné údaje, fotografie...) o týchto obetiach bojov pri Starej Kremničke. Tabuľu odhalil starosta obce S. Rigo. Položiť veniec k pamätnej tabuli prišli aj členovia ZO SZPB z Ostrého Grúňa. Podujatia sa zúčastnili aj členovia KVH Carpathia spolu s podporou KVH Dubná Skala a KVH Stred Zvolen, ktorí postavili čestnú stráž v dobových uniformách a nechýbala ani čestná salva.


 

4.10.2016 - Odhalenie pamätnej tabule s menami padlých v SNP na cintoríne

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 50

72. výročie SNP

Pri príležitosti 72. výročia SNP sa v Starej Kremničke uskutočnila pietna spomienka s položením vencov pri pamätníku a na cintoríne, po ktorej nasledovala slávnostná členská schôdza ZO SZPB. Akcie sa zúčastnil aj predseda KVH Slovensko Boris Šeliga, ktorý v dobovej uniforme stál čestnú stráž a počas schôdze prezentoval dobové súčasti výzbroje a výstroje z obdobia SNP. Na schôdzi bolo aj premietané video z návštevy obce Nitrianske Sučany, kde sú pochované dve obete bojov SNP pri Starej Kremničke, ktorých mená sa podarilo vypátrať po vyše sedemdesiatich rokoch.


 

72. výročie SNP

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 39

13.8.2016 - ZO SZPB Stará Kremnička - Po stopách SNP

Vďaka iniciatíve predsedu ZO SZPB V. Nárožného, v spolupráci s OÚ sa podarilo po 70 rokoch upresniť počet padlých počas SNP v Starej Kremničke a tak isto zistiť aj ich mená a kde sú pochovaní. Cieľom tohtoročného tradičného zájazdu sa stala obec Nitrianske Sučany, kde sú pochovaní dvaja bojovníci (V. Javorka a L. Pinka), ktorí padli počas bojov SNP v Starej Kremničke. Zájazdu sa zúčastnili starosta obce S. Rigo, predseda ZO SZPB V. Nárožný, členovia a sympatizanti SZPB. V Nitrianskych Sučanoch účastníkov zájazdu čakali oficiálni predstavitelia starosta obce P. Caňo, predseda ZO SZPB , pozostalí a ostatní obyvatelia. Pamiatku obetí si potom všetci uctili na miestnom cintoríne pri hroboch a následne v obradnej miestnosti, kde sa konal aj zápis do Pamätnej knihy obce, po ktorom nasledovalo spoločenské stretnutie v sále KD. Zájazd potom pokračoval poznávaním Topoľčianok a arboréta v Tesárskych Mlyňanoch.
Text a foto: František Kovár


 

13.8.2016 Nitrianske Sučany - cintorín

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 28

13.8.2016 Nitrianske Sučany - obradná sieň, kultúrny dom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 48

MDD na ihrisku

Stavanie mája

71. výročie oslobodenia obce

71. výročie oslobodenia obce

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 9

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016

Návrh VZN č. 5/2016

ROZHODNUTIE z ministerstva životného prostredia SR

ROZHODNUTIE z ministerstva životného prostredia SR

Stredisko osobnej hygieny (SOH)

Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra od 5. 1. 2016 otvorené.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016.

Upozornenie...

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na Prenájom optickej siete na území Obce Stará Kremnička

Prenájom optickej siete na území Obce Stará Kremnička

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie

Program rozvoja Obce Stará Kremnička na roky 2016 - 2020

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka