Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Stará Kremnička

Oznam.

Na stránke v súčasnosti prebiehá prestavba (prispôsobenie našej webovej stránky platnej legislatíve) jednotlivých stránok počas ktorej sa nemusia v aktuálnom čase zobrazovať všetky stránky a ich náplň.

Ďakujeme za pochopenie.


 

Kultúrne akcie v obci

16.5. - 30.6.2016   13:00 - 16:30

Komunitné centrum

Súťaž O najkrajší kremeň obce

kremeň.jpg

Informácie na priloženom plagáte...


 

Pozvánka na pracovné stretnutie s obyvateľmi, s témou ťažba bentonitu.

Pozor zmena termínu !

Vážený spoluobčania,

obec obdŕžala dokument „Záverečné stanovisko“ z Ministerstva životného prostredia ohľadom ťažby bentonitu na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III.

Je to dokument, ktorý je konečným posúdením, toho či ťažba bentonitu na týchto ložiskách ovplyvňuje životné prostredie, život v našej obci a ak áno akým spôsobom. 

Zároveň sa bude na najbližšom Obecnom zastupiteľstve schvaľovať žiadosť o pokračovanie ťažby bentonitu na ložisku Jelšový potok I.

Dovoľujem si Vás pozvať na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať 26.04.16 v utorok o 17.00 hod., v sále Obecného úradu.

Dovoľujem si Vás pozvať na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať 27.04.16 v stredu o 17.00 hod., v sále Obecného úradu.

Budeme spolu diskutovať na tému ťažba bentonitu a jej vplyvu na celú oblasť obce, vplyvu na životné prostredie v kontexte s dokumentmi, ktoré sme dostali od Ministerstva životného prostredia a od jednotlivých ťažobných spoločností. Bude to posledné stretnutie na tému ťažba bentonitu, pred povoľovacím konaním, ku ktorému sa naša obec vyjadrí formou uznesenia Obecného zastupiteľstva. Rád by som poznal Vaše názory na uvedenú tému.

Všetky dokumenty si môžete ešte pred stretnutím pozrieť na Obecnom úrade alebo na internetovej stránke obce, kde ich priebežne uverejňujeme.

Teším sa na stretnutie s Vami

                                                                                                                                 Ing. Stanislav Rigo

                                                                                                                                      starosta obce


 

Obecné aktuality

71. výročie oslobodenia obce

71. výročie oslobodenia obce

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 9

Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I. a Stará Kremnička III.

Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja Obce Stará Kremnička na roky 2016 - 2020 - doručenie oznámenia

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil oznámenie o srategickom dokumente - Program rozvoja Obce Stará Kremnička na roky 2016-2020 .  

Spoločnosť AQUTRADE Slovakia Zvolen s. r. o.,

Spoločnosť AQUATRADE   Slovakia Zvolen, s. r. o., sa zaoberá zlepšovaním kvality vody v domácnostiach a prevádzkach. Poskytujú odborné poradenstvo v úprave vody, vykonávajú komplexné rozbory vody zo studničných zdrojov a aj z obecného vodovodu 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Stará Kremnička

Obecné zastupiteľstvo Obce Stará Kremnička schválili vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Stará Kremnička

Povolenie banskej činnosti

Povolenie banskej činnosti - otvárky, prípravy a dobývanie výhradného ložiska bentonitu Stará Kremnička - Jelšový potok I na roky 2016 - 2030 - oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania. 

Stredisko osobnej hygieny (SOH)

Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra od 5. 1. 2016 otvorené.

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016.

Upozornenie...

OBEC KOSORÍN

na pomoc rodine Dany Strakovej

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup

Úvodná stránka