Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Geografia obce

Poloha obce

Obec Stará Kremnička leží v juhozápadej časti Kremnických vrchov, v časti Jastrabská vrchovina, v doline Kremnického potoka. Chotár obce ohraničuje z juhu stredný tok rieky Hron a Štiavnické vrchy. Juhovýchodne sa nad obcou vypína kopec Kamenica a z juhozápadnej strany je ohraničená kopcom Skalka. Vo vrchoch na severozápade chotára sa v hojnom množstve nachádza kremeň, od ktorého bol pravdepodobne odvodený aj prvý názov malej osady na tomto území – Kremenec.

Členitosť obce

Chotár obce sa vyznačuje značnou členitosťou od nadmorskej výšky 261 m až po 525 m. Najvyšším bodom je vrch Kamenica, ktorý má 525 m, vrch Skalka má 412 m, žel. stanica leží vo výške 371 m, Kotlište ma 333 m, horný koniec obce na severe má 295 m, kostol je v nadmorskej výške 291 m, OÚ vo výške 289 m, dolný koniec obce na juhu má výšku 261 m.

Okolie obce

Okolie obce lemujú prevažne listnaté, miestami zmiešané lesy, v ktorých sa vyskytuje mnoho prameňov a studničiek. Lokalita sa vyznačuje bohatstvom lesných plodov, hríbov, lesnej zveri.

Popri obci sa rovnobežne s tokom Kremnického potoka vinie komunikácia zo Žiaru nad Hronom do Kremnice a súbežne s ňou sa v kopcoch Kremnických vrchov kľukatí železničná trať Zvolen – Vrútky prezývaná aj Slovenský Semmering

Hranice katastra obce

Obec Stará Kremnička je obklopená katasrami týchto obcí:

  • z východu: Pitelová a Jastrabá
  • zo severu: Bartošova Lehôtka
  • zo západu: Lutila a Žiar nad Hronom
  • z juhu: Šášovské Podhradie

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

ROZHODNUTIE

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavuje konanie vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývanie ložiska

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťaže

Obchodná verejná súťaž na Nájom optickej siete v Starej Kremničke – Oznámenie výsledku

ROZHODNUTIA Okresného úradu v Žiari nad Hronom

Hodnoty povoleného množstva vypúštaných banských vôd

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Stredisko osobnej hygieny (SOH)

Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra od 5. 1. 2016 otvorené.

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka