Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne a športové akcie ku dňu 27. 4. 2017

27.4. - 12.5.2017   8:00 - 16:00 hod.

SKMBT_C22417042710240_0001.jpg

ZŠ s MŠ Stará Kremnička 33

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ... viac info na priloženom plagáte


 

Oznámenie

Obec Lutila, Stavebný úrad, vám oznamuje, že sa začalo  územné konanie o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania. Dňa 12. 04. 2017 podala spoločnosť M and J Business, s. r. o., Svätý Anton 2, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "PROTIPOŽIARNA L.C. KBS Stará Kremnička, na pozemku parc. č. CKN 3708/1 v katastrán

Očkovanie psov

V piatok 26.5.2017 sa v obci uskutoční očkovanie psov

Oznámenie o začatí konania

Žiadosť o povolenie banskej činnosti

OZNAM

ZO SZPB oznamuje občanom, že 12. augusta 2017 usporiada autobusový zájazd

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

ROZHODNUTIE

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavuje konanie vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývanie ložiska

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťaže

Obchodná verejná súťaž na Nájom optickej siete v Starej Kremničke – Oznámenie výsledku

ROZHODNUTIA Okresného úradu v Žiari nad Hronom

Hodnoty povoleného množstva vypúštaných banských vôd

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Stredisko osobnej hygieny (SOH)

Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra od 5. 1. 2016 otvorené.

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka