Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum

Činnosť Komunitného centra Stará Kremnička sa realizuje vďaka podpore z Národného projektu Komunitné centrá (kód ITMS: 27120130553), ktorý financuje Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


 

Adresa: 

Komunitné centrum

Stará Kremnička 34

965 01 Stará Kremnička

Kontakt: 

Pracovníčky: 

Otváracie hodiny:  

Pondelok 9:30 - 12:30 13:00 - 15:15
Utorok 9:30 - 12:30 13:00 - 16:30
Streda 9:30 - 12:30 13:00 - 16:30
Štvrtok 9:30 - 12:30 13:00 - 16:30
Piatok 9:30 - 12:30 13:00 - 15:15

 

Administratíva, terén: Po, Pia: 7:15 - 9:30, Ut, St, Št: 8:30 - 9:30

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00


Poskytovanie služieb v KC:

(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. h

      a) Poskytuje:

  1. Sociálne poradenstvo
  2. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  3. Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

      b) Vykonáva preventívna aktivita

      c) Zabezpečuje záujmová činnosť

(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

(3) Odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.


Stredisko osobnej hygieny (SOH)

Obec Stará Kremnička oznamuje obyvateľom, že v zmysle VZN Obce Stará Kremnička č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Komunitnom centre Stará Kremnička a Stredisku osobnej hygieny Stará Kremnička je Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra  od 5. 1. 2016 otvorené.

Využiť službu SOH je možné v dňoch:

Utorok                          9,00 – 11,00 hod                           13,00 – 15,00 hod

Štvrtok                         9,00 – 11,00 hod                           13,00 – 15,00 hod

Cenník:

Sprchovanie (15 min.)                     0, 50 €/osoba

Poskytnutie uteráka                         0, 30 €/osoba

Poskytnutie mydla/šampónu         0, 20 €/osoba 

Komunitné centrum Stará Kremnička


 

 

 

 


 

Kurz paličkovania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

ROZHODNUTIE

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavuje konanie vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývanie ložiska

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťaže

Obchodná verejná súťaž na Nájom optickej siete v Starej Kremničke – Oznámenie výsledku

ROZHODNUTIA Okresného úradu v Žiari nad Hronom

Hodnoty povoleného množstva vypúštaných banských vôd

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Stredisko osobnej hygieny (SOH)

Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra od 5. 1. 2016 otvorené.

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka