Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Stará Kremnička

Suveníry zo Starej Kremničky

Suveníry zo Starej Kremničky v predaji na OÚ u eko

Suveníry zo Starej Kremničky v predaji na OÚ u ekonómky p. Ročiakovej:
dáždnik 5 €, tričko 7 €, šiltovka 5 €, zapaľovač 1 €, magnetka 1 €, kľúčenka 1 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

dáždnik 5 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

dáždnik 5 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

tričko 7 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

tričko 7 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

šiltovka 5 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

šiltovka 5 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.


 
 
zapaľovač 1 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

zapaľovač 1 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

 magnetka 1 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

magnetka 1 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

kľúčenka 1 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.

kľúčenka 1 €, ku každému suveníru 1 pero zdarma.


 

Športové akcie v obci

30.9.2017   8:00

Telocvičňa

Memoriál Vladimíra Kubíka v stolnom tenise

tenis.jpg

Viac info na priloženom plagáte


 

Obecné aktuality

VÁŽENÍ PRIATELIA A FANÚŠIKOVIA ZIMNEJ LIGY V STAREJ KREMNIČKE.

Rok sa s rokom stretol a nám sa už blíži ďalší, v poradí 21. ročník zimnej halovej ligy v Starej Kremničke. Takže začať by sme chceli tento rok trošku skôr, konkrétne 1. kolo bude v piatok 10.11. 2017 tradične o 19 hod. Naopak  liga bude končiť dvojkolovo, v piatok 2.2. 2018 sa odohrá predposledné 13. kolo o 19. hod.  a následne v sobotu 3.2. 2018 sa odohrá posledné 14. kolo (hrať sa začne o 15. hod.). Potom už tradične bude následovať veľký revuálny program (výhlásenie víťazov, posedenie s nejakou tou večerou, pivkom a hudbou) v sále kultúrneho domu v Starej Kremničke. Hrať sa bude tak isto ako minulý ročník, zostáva aj štartovné (12 euro na hráča).

Už sa môžete prihlasovať:

email:  maros.petrus77@gmail.com,  tel: 0908910785. Len tak pre info: už sú prihlásené 4 družstvá.

Maroš "Majso" Petruš

Viac tu: Zimná liga Stará Kremnička


Pozdrav od skupiny PLOŠTÍN PUNK, ktorý vystúpili na oslavách 575. výročia obce.

SKMBT_C22417090510560_0001.jpg


 

Stará Kremnička - zlatá brána do Kremnických vrchov

Príbehy na pokračovanie, z histórie Starej Kremničky, v skratke, venované 575. výročiu prvej písomnej zmienky (25.-27.8.2017). Spracoval František Kovár


 

Stará Kremnička - zlatá brána do Kremnických vrchov

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Deň matiek

Mikuláš 2016

Mikuláš sa pri svojej dlhej ceste svetom zastavil v Starej Kremničke až v piatok 9.12.2016. Prišiel do kultúrneho domu, kde ho už čakalo mnoho detí s rodičmi. Skôr ako však rozdal balíčky s dobrotami, tak mu deti zo ZŠ s MŠ predviedli program, ktorý si pripravili.Na pódiu sa striedali scénky, básničky a pesničky, ktoré Mikuláša ale aj rodičov potešili. Po vystúpení už nasledovalo rozdávanie balíčkov všetkým dobrým deťom.


 

Mikuláš 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 42

Jubilanti v Starej Kremničke 2016.

Sobota 3.12.2016 bola pre mnohých obyvateľov obce slávnostným dňom. Starosta obce a komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pri OcZ pripravili pre občanov, ktorí v roku 2016 oslávili životné jubileá, slávnostné posedenie s kultúrnym programom. V kultúrnom dome sa stretli 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 91, 94 a 96 roční, a aj manželské páry ktoré oslávili v roku 2016 zlatú a diamantovú svadbu. Všetci oslávenci obdržali od starostu vecný dar a podpísali sa do Pamätnej knihy obce. V kultúrnom programe vystúpili deti z obce a do dobrej nálady a tanca zahrala dychová hudba Slašťanka zo Slaskej.


 

Jubilanti 2016 - I.

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 50

Jubilanti 2016 - II.

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 48

Slovenská kronika 2016.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 9. ročníka Slovenská kronika 2016 sa uskutočnilo v Martine, v Národnej knižnici dňa 15.11.2016. V kategórii "Obec nad 1000 obyv." získala kronika obce Stará Kremnička a jej kronikárka p. Alica Vankuličová ČESTNÉ UZNANIE. Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnil aj starosta obce Stanislav Rigo.


 

Slovenská kronika 2016.

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 21

Uvítanie detí do života

Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto toto podujatie uvítanie detí do života je jedným z najmilších, ktoré obec organizuje.

Dňa 12.11.2016 sa v zasadačke Obecného úradu v Starej Kremničke konala slávnosť „Uvítanie detí do života“, ktorú pripravil starosta obce v spolupráci s komisiou vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pri OcZ. Za obdobie od august 2015 do august 2016 pribudlo do radov našej obce 9 najmenších občanov. Starosta obce Stanislav Rigo všetkých srdečne privítal a poprial deťom a rodičom všetko len to najlepšie. Následne sa rodičia zapísali do Pamätnej knihy obce Stará Kremnička a prevzali si vecné darčeky.


 

Uvítanie detí do života

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 30

Aktualita: Záchrana žel. stanice

4.10.2016 - Vernisáž výstavy Stará Kremnička v čase

V utorok 4.10.2016 sa v kultúrnom dome v Starej Kremničke uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Stará Kremnička v čase. Cieľom výstavy je zozbierať čo najviac starých foto zo života obce, a takto ich verejne prezentovať, pričom starší ľudia si môžu zaspomínať na život v minulosti a mladší sa zasa oboznámiť ako sa v obci žilo. Fotografie môžu poslúžiť aj pri príprave novej knihy o Starej Kremničke. Všetky fotky prechádzajú digitalizáciou a úpravou, čim sa docieli aj ich skvalitnenie a uchovanie do budúcnosti. V priebehu doterajšej zbierky sa podarilo nájsť niekoľko zaujímavých a aj neznámych foto z histórie obce ako napr. predvojnový pohľad na obec... Výstavou sa zbierka nekončí, pokračuje ďalej, ak nájdete v domácich archívoch zaujímavé staré foto z obce a jej okolia, tieto môžte doniesť na OÚ, kde budú oskenované a vrátené späť. V deň otvorenia výstavy pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule SNP v obci svojou zbierkou dobovej výstroje a výzbroje prispeli aj členovia KVH Carpathia spolu s podporou KVH Dubná Skala a KVH Stred Zvolen. Počas výstavy boli premietnuté aj videá z rekonštrukcie bojov SNP v Starej Kremničke z rokov 2009 a 2012.


 

4.10.2016 - Vernisáž výstavy Stará Kremnička v čase

4.10.2016 Vernisáž výstavy Stará Kremnička v čase

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 50

Odhalenie pamätnej tabule s menami padlých v SNP na cintoríne

V utorok 4.10.2016 sa uskutočnilo v Starej Kremničke slávnostné odhalenie pamätnej tabule s menami, ktorí padli počas bojov SNP v dňoch 4.-5.10.1944. Tieto mená sa podarilo zistiť vďaka predsedovi ZO SZPB, ktorému sa ich podarilo vypátrať po 70 rokoch. V záznamoch v obci bol len údaj o počte padlých, ale nezachovali sa žiadne mená. Zistilo sa aj to že údaje o počte padlých boli nepresné, nakoľko bolo uvedených 27 mŕtvych, týmto sa podarilo aj upresniť tento počet na 23, z toho siedmych si rodiny previezli po vojne domov a zvyšných 16 zostalo pochovaných v našej obci na miestnom cintoríne. Podarilo sa zistiť aj bližšie údaje (dátumy narodenia, o niektorých aj rôzne rodinné údaje, fotografie...) o týchto obetiach bojov pri Starej Kremničke. Tabuľu odhalil starosta obce S. Rigo. Položiť veniec k pamätnej tabuli prišli aj členovia ZO SZPB z Ostrého Grúňa. Podujatia sa zúčastnili aj členovia KVH Carpathia spolu s podporou KVH Dubná Skala a KVH Stred Zvolen, ktorí postavili čestnú stráž v dobových uniformách a nechýbala ani čestná salva.


 

4.10.2016 - Odhalenie pamätnej tabule s menami padlých v SNP na cintoríne

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 50

72. výročie SNP

Pri príležitosti 72. výročia SNP sa v Starej Kremničke uskutočnila pietna spomienka s položením vencov pri pamätníku a na cintoríne, po ktorej nasledovala slávnostná členská schôdza ZO SZPB. Akcie sa zúčastnil aj predseda KVH Slovensko Boris Šeliga, ktorý v dobovej uniforme stál čestnú stráž a počas schôdze prezentoval dobové súčasti výzbroje a výstroje z obdobia SNP. Na schôdzi bolo aj premietané video z návštevy obce Nitrianske Sučany, kde sú pochované dve obete bojov SNP pri Starej Kremničke, ktorých mená sa podarilo vypátrať po vyše sedemdesiatich rokoch.


 

72. výročie SNP

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 39

13.8.2016 - ZO SZPB Stará Kremnička - Po stopách SNP

Vďaka iniciatíve predsedu ZO SZPB V. Nárožného, v spolupráci s OÚ sa podarilo po 70 rokoch upresniť počet padlých počas SNP v Starej Kremničke a tak isto zistiť aj ich mená a kde sú pochovaní. Cieľom tohtoročného tradičného zájazdu sa stala obec Nitrianske Sučany, kde sú pochovaní dvaja bojovníci (V. Javorka a L. Pinka), ktorí padli počas bojov SNP v Starej Kremničke. Zájazdu sa zúčastnili starosta obce S. Rigo, predseda ZO SZPB V. Nárožný, členovia a sympatizanti SZPB. V Nitrianskych Sučanoch účastníkov zájazdu čakali oficiálni predstavitelia starosta obce P. Caňo, predseda ZO SZPB , pozostalí a ostatní obyvatelia. Pamiatku obetí si potom všetci uctili na miestnom cintoríne pri hroboch a následne v obradnej miestnosti, kde sa konal aj zápis do Pamätnej knihy obce, po ktorom nasledovalo spoločenské stretnutie v sále KD. Zájazd potom pokračoval poznávaním Topoľčianok a arboréta v Tesárskych Mlyňanoch.
Text a foto: František Kovár


 

13.8.2016 Nitrianske Sučany - cintorín

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 21-24 z 28

13.8.2016 Nitrianske Sučany - obradná sieň, kultúrny dom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 48

MDD na ihrisku

Stavanie mája

71. výročie oslobodenia obce

71. výročie oslobodenia obce

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 9

VOĽBY 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Rozhodnutie

Obvodného banského úradu

Záverečný účet obce za rok 2016

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka