Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Register - zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 21-40 z 413
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
8/2019Top privacy services, s.r.o.Zmluva č. 37/2019 o poskytovaní služieb ktorú podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl.zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Poskytovateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy poskytovať pre objednávateľa služby a poradenstvo v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov.25,00 €1.2.2019nestanovený
7/2019Mgr. Peter PlavecDohoda o skončení Zmluvy č.008 o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov Zmluvné strany sa v súlade s ods.4.5 čl. IV. Zmluvy o poskytovaní služieb dohodli na skončení Zmluvy o poskytovaní služieb ku dňu 31.01.2019.0,00 €1.2.201931.1.2019
6/2019Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre samosprávny krajTouto poistnou zmluvou uzatvára poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce,sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec .3,25 €10.12.201831.5.2019
5/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDodatok č. 1 k dohode číslo 18/27/052/113Týmto dodatkom sa mení dohoda č. 18/27/052/113 zo dňa 05.12.20180,00 €25.1.2019nestanovený
4/2019Paulík Juraj r.Paulík, Ing a Šimon Marek r.ŠimonKúpna zmluvaPredaj a kúpa pozemkov v obci Stará Kremnička1 220,35 €23.1.2019nestanovený
3/2019Telovýchovná jednota Obecný športový klub Stará KremničkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce StaráPredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce5 000,00 €16.1.2019nestanovený
2/2019Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Stará Kremnička Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce StaráPredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 800,00 €16.1.2019nestanovený
58/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZmluva o dočasnom používaní priestorov uzatvorená podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákoník)Dohoda o dočasnom užívaní priestorov za účelom zabezpečenia služobnej telesnej prípravy príslušníkov PZ vo výcvikovom roku 2019.0,00 €16.1.201931.12.2019
57/2018Obec Stará KremničkaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-301-02-2016-DOPríloha č. 1 k zmluve č. EOZ-301-02-2016-DO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, časť Cenové podmienky zhodnotenia odpadov sa mení na nasledovné znenie:0,00 €16.1.2019nestanovený
56/2018T+T, a.s.Dodatok k Zmluve o uložení odpadu v znení Zmluvy o postúpení práv a prevzatí záväzkovÚčastník č.1 a účastník č.2 sa dohodli na ukončení platnosti Zmluvy o uložení odpadu v znení Zmluvy o postúpení práv a prevzatí záväzkov k 31.12.2018.0,00 €16.1.2019nestanovený
55/2018Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovam hospodárstve č. 077/2019Poskytovateľ zabezpečí uloženie odpadov na Novej skládke odpadov Horné Opatovce v zmysle Zákona o odpadoch a nadväzujúcich vyhlášok.0,00 €16.1.2019nestanovený
1/2019Ing. Peter Kamiač - IPK PROJEKTMandátna zmluvaStavebný dozor-Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom4 950,00 €12.1.2019nestanovený
54/2018Obec Stará KremničkaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom0,00 €7.1.2019nestanovený
53/2018Mesto Žiar nad HronomZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADUZmluvné strany zriaďujú SOÚ na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) do pôsobnosti zmluvných strán okrem činností podľa § 57 stavebného zákona, ktoré si budú zabezpečovať zmluvné strany na svojich obecných úradoch.0,00 €29.12.2018nestanovený
52/2018Ing.Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVOMandátna zmluvaExterný manažment pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom4 760,00 €22.12.2018nestanovený
51/2018Úrad práce soc. vecí a rodiny, Banská ŠtiavnicaDOHODA č. 18_27_052_113úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 520,00 €10.12.2018nestanovený
50/2018Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaDohoda o cene č. 2018/8011201 Fyzikálno - chemický rozbor pitných vôd0,00 €5.12.2018nestanovený
49/2018Margita Beňová, rod. KušikováKúpna zmluvaPredaj a kúpa pozemkov v obci Stará Kremnička 157,50 €15.11.2018nestanovený
48/2018Mesto ŽarnovicaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2018Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok70,00 €19.10.201831.12.2018
47/2018Obec Stará KremničkaZmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvizabezpečenie zberných kontajnerov0,00 €18.10.2018nestanovený
Položky 21-40 z 413

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka