Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Register - zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 81-100 z 413
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6/2018Občianske združenie KAMENICA, Stará KremničkaZmluvaposkytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 300,00 €2.2.201831.12.2018
5/2018Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Stará KremničkaZmluvaposkytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 700,00 €2.2.201831.12.2018
4/2018Telovýchovná jednota Obecný športový klub Stará KremničkaZmluvaposkytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 20183 500,00 €2.2.201831.12.2018
3/2018Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, Banská ŠtiavnicaDOHODA číslo: 18/27/054/21je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu Šanca pre mladých4 460,82 €1.2.201831.7.2018
2/2018EU PROFI, s.r.o., Zvolenská SlatinaZmluva o dielo č. 171 107zabezpečiť implementáciu projektu v súlade s bodom 3 tohto článku riadne a včas a vykonané diela odovzdať v čase a mieste uvedenom v článku III tejto zmluvy.1 200,00 €20.1.2018nestanovený
95/2017KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Banská BystricaPoistenie Zberný dvorPoistenie Zberný dvor0,00 €12.1.2018nestanovený
1/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, BratislavaZmluva o dočasnom používaní priestorov zabezpečenie služobnej telesnej prípravy príslušníkov PZ1 632,00 €10.1.2018nestanovený
94/2017NetPro 11 s. r. o., Horná Ves 8, 967 01 Horná VesNÁJOMNÁ ZMLUVAPrenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi do užívania TKR špecifikovanú v bode 1.1 Zmluvy („ďalej len „Predmet nájmu“) za podmienok dohodnutých v Zmluve a Nájomca sa zaväzuje za užívanie Predmetu nájmu platiť nájomné tak, ako je vymedzené v Článku V. Zmluvy a užívať Predmet nájmu výlučne na účel uvedený v Článku III. zmluvy, a to v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve. 100,00 €31.12.201731.12.2018
93/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O DIELO č. TS 02/2017je záväzok poskytovateľa vykonať dodávku a montáž súboru zariadení na monitorovanie a záznam monitorovania objektov 14 237,04 €20.12.201731.12.2017
92/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 080_181_2017je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu výrobky a služby podľa svojej aktuálnej ponuky, a to na základe potvrdenej objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje objednané výrobky a služby prevziať a zaplatiť 0,00 €1.9.201730.6.2018
91/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyje pripojenie nového odberného elektrického zariadenia0,00 €5.12.2017nestanovený
90/2017Obecn Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyje pripojenie nového odberného elektrického zariadenia, nemeraný odber - kamera 4/10,00 €5.12.2017nestanovený
89/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O REKLAMEsponzorský príspevok33,00 €29.11.201720.12.2017
88/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000_314úprava práv a povinností zmluvných strán vo veci dodania a užívania IS špecifikovaného v prílohe č. 20,00 €21.11.2017nestanovený
87/2017ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, STARÁ KREMNIČKA č. 33Darovacia zmluva č. 125/17_VOje upravenie práva apovinnosti darcu pri prenechaní materiálneho daru obdarovanému, ako aj práva a povinnosti obdarovaného v súvislosti s prijatím a použitím daru.0,00 €21.11.201731.12.2019
86/2017I.S.O.N. spol. s r. o., J.R.Poničana, OčováZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľaa práce na stavbe: ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY STARÁ KREMNIČKA 163 108,36 €17.11.201712.4.2018
85/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Dodávateľská zmluvaopakujúce sa dodávky potravinárskeho, drogistického prípadne iného tovaru0,00 €4.11.2017nestanovený
84/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 1dodávky pečiva0,00 €4.11.2017nestanovený
83/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUNázov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy Stará Kremnička 136 515,00 €4.11.201731.12.2028
82/2017EU PROFI, s. r. o.,ZMLUVA O DIELO číslo: 171005Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytnúť službu - verejné obstarávanie - § 117 zákazka s nízkou hodnotou - KAMEROVÉ SYSTÉMY v Obci Stará Kremnička 200,00 €3.11.2017nestanovený
Položky 81-100 z 413

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka