Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Register - zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 121-140 z 413
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
61/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DAROVACIA ZMLUVAsponzorstvo na oslavy 575. výročia obce 100,00 €14.9.201730.8.2017
60/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O DIELO 20170801Rekonštrukcia rozhlasu v obci11 349,32 €6.9.201715.9.2017
59/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DOHODA č. 17/27/054/186úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov 0,00 €1.9.2017nestanovený
58/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198D O H O D A č. 17/27/50J/44-NSje úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reguionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti17 489,52 €22.8.201731.5.2017
57/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva č. 2017074Predmet dražby: Traktor zn. ZETOR 5245, rok výroby 1990, EČV 933AA 5 200,00 €9.8.201730.9.2017
56/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA č. 114/POD-55/17je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy5 299,00 €8.8.201730.11.2017
55/2017Obec Stará KremničkaKúpna zmluva č. 158/2017Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu knihy a iný tovar v rozsahu svojej obchodnej ponuky0,00 €2.8.2017nestanovený
54/2017DIPOS PLUS s. r. o., Banská BystricaDOHODA o ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o prevádzkovaní káblového distribučného systému uzatvorenej 30. 09. 2009Zmluvné strany sa podpisom tejto dohody dohodli na ukončení zmluvného vzťahu ku dňu 31. 03. 20170,00 €19.7.201730.3.2017
53/2017Ing. Ivan Sobôtka - GARDEN DESIGN, Žiar nad HronomZMLUVA O DIELO č. 53je spracovanie a dodávka komplexnej projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu na akciu - Zelená infraštruktúra - spracovanie PD v zmysle cenovbej ponuky5 299,00 €21.6.201729.8.2017
52/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva č. 772/2017/ODDF_P o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 žiadateľovi z vlastných príjmov poskytovateľa a základe VZN Banskobystrického samosprávneho kraja 600,00 €14.6.201731.8.2017
51/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Kúpna zmluvaje predaj a kúpa spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/9 - ina v pomere k celku k parcelám 455,11 €6.6.201731.7.2017
50/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Kúpna zmluvaje predaj a kúpa spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 13/144 - ina v pomere k celku k parcelám 369,78 €6.6.201731.7.2017
49/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198D O H O D A č. 17/27/012/21je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec 0,00 €1.7.201730.6.2019
48/2017Jozef Kováč a Jaroslava Kováčová, Stará Kremnička č. 177KÚPNA ZMLUVAje v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Stará Kremnička č. 37/2017 zo dňa 05. 05. 2017 predaj a kúpa pozemkov v Obci Stará Kremnička, k ú. Stará Kremnička a to pozemku C KN parcelné číslo 365 o výmere 543 m2 záhrada a pozemku C KN p. č. 366/3 o výmere 197 m24 070,00 €2.6.201731.7.2017
47/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198KÚPNA ZMLUVAje predaj a kúpa spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 280/3360 - i na v pomere k celku k novovytvoreným parcelám 341,33 €2.6.201731.7.2017
46/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o prevode vlastníctva č. 01003/2017-PKZP-K40066/17.00Prevod vlastníctva k pozemku parcela KN C p. č. 164, druh pozemku zastavaná plocha, vo výmere 312 m2, ktorá sa nachádza v k.ú. Stará Kremnička 926,77 €2.6.201730.6.2017
45/2017OBEC Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O REKLAMEobjednávateľ sa zaväzuje poskytnúť sponzorský príspevok poskytnutie potravinárskeho tovaru 33,00 €2.6.201730.6.2017
44/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 00299/2017-PNZ-P40079/17.00prenájom pozemku nachádzajúceho sa v intraviláne, v katastrálnom území Stará Kremnička,Obec Stará Kremnička, KN-C parc. č. 165, druh pozemku ostatná plocha, celková výmera pozemku 3545 m2, vytvoreného podľa geometrického plánu č. 47110899-109/2016 zo dňa 15. 7. 2016.  531,63 €2.6.201731.12.2027
43/2017Ing. Martina Babicová, Projektové poradenstvo, Zvolenská SlatinaZMLUVA O DIELO číslo: 2017027zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluv vykonať dielo uvedené v bode 3 tohto článku riadne a včas a vykonané dielo odovzdať v čase a mieste uvedenom v článku III tejto zmluvy 350,00 €30.5.2017nestanovený
42/2017Mgr. Pavol Kalmár,. Kokava nad RimavicouZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa vypracovať a odovzdať dielo: "Źiadosť o NFP" 500,00 €23.5.20178.6.2017
Položky 121-140 z 413

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka