Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Žiadosť o vyjadrenie k návrhu Plánu otvárky prípravy a dobývania ložiska bentonitu v DP Stará Kremnička III.Vytlačiť
 

Spoločnosť Regos, s.r.o., Prievozká 4D, 82109 Bratislava doručila do podateľne obce žiadosť  o vyjadrenie k návrhu Plánu otvárky prípravy a dobývania ložiska bentonitu v DP Stará Kremnička III. na roky 03/2017 – 05/2023 (ďalej len žiadosť) a to na základe Zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov (Banský zákon) spolu s návrhom Plánu  otvárky prípravy a dobývania ložiska bentonitu v DP Stará Kremnička III. na roky 03/2017 – 05/2023 (v listinnom vyhotovení).

Uvedenú žiadosť obec uverejnila na webovej stránke obce dňa 27.03.2017 a zároveň na úradnej tabuli do 02.04.2017:

https://www.envirportal.sk/sk/eia/detail/tazba-bentonitu-na-loziskach-lutila-i-stara-kremnicka-iii-

Žiadosť spolu s návrhom Plánu  otvárky prípravy a dobývania ložiska bentonitu v DP Stará Kremnička III. na roky 03/2017 – 05/2023 je prístupná v listinnom vyhotovení k nahliadnutiu (je možné z nej robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie) do 03.04.2017 na Obecnom úrade v Starej Kremničke č. 198 v úradných hodinách:

Pondelok     od 07.30 hod. do 15.30 hod.

Utorok         od 07.30 hod. do 15.30 hod.

Streda          od 07.30 hod. do 16.00 hod.

Štvrtok        od 07.30 hod. do 15.30 hod.

Piatok          nestránkový deň

Obedňajšia prestávka od 12.00 hod. do 12.30 hod.

Verejnosť môže doručiť do podateľne obce písomné stanovisko, návrh alebo podnet do 03.04.2017.

 

 

Zverejnené :     27.3.2017

Aktualizované:  


 


 
 

Návrh VZN Obce Stará Kremnička č.1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Obce Stará KremničkaVytlačiť
 


 
 

OznámenieVytlačiť
 


 
 

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ V O D A - odpadováVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica pre organizáciu GEOVIN, s.r.o., Rohožník 3Vytlačiť
 

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavuje konanie vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu pusolánov Závoz Stará Kremnička - Bartošova Lehôtka na roky 2016 - 2020 organizácii GEOVIN, s.r.o., Rohožník 3.


 
 
Položky 1-5 z 11

Oznam o doručení

Žiadosti o vyjadrenie k návrhu Plánu otvárky prípravy a dobývania ložiska bentonitu v DP Stará Kremnička III. Na roky 03/22017 - 05/2023

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

ROZHODNUTIE

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavuje konanie vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývanie ložiska

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťaže

Obchodná verejná súťaž na Nájom optickej siete v Starej Kremničke – Oznámenie výsledku

ROZHODNUTIA Okresného úradu v Žiari nad Hronom

Hodnoty povoleného množstva vypúštaných banských vôd

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Stredisko osobnej hygieny (SOH)

Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra od 5. 1. 2016 otvorené.

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka