Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Dôvod hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Uznesenie OZ Obce Stará Kremnička č. 91/2017, konaného dňa 04.10.2017

 

OZ schvaľuje zámer prenajať televízny káblový rozvod so zariadením na príjem televízneho signálu, konkrétne satelitná anténa, spoločná televízna anténa (stanica Grunding) – STA, prijímače, zosilňovače, rozbočovač, vonkajší Televízny káblový rozvod (kábel, zosilňovače, rozbočovače) – TKR vo vlastníctve obce Stará Kremnička nájomcovi NetPro 11 s.r.o., Horná Ves 8, 967 01 Horná Ves, IČO: 44 402 163 za nájomné vo výške 100€/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb..

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že príjem televízneho signálu do TKR v digitálnej forme je zabezpečený cez Optickú sieť, ktorú má v užívaní na základe nájomnej zmluvy uzavretej dňa 14.03.2017 nájomca, digitálny televízny signál dodávaný do optickej siete a aj do TKR zabezpečuje nájomca a niektoré elektrické zariadenia sú spoločné pre TKR a aj Optickú sieť, obec považuje prenájom  televíznych káblových rozvodov so zariadením na príjem televízneho signálu nájomcovi za výhodný z technického hľadiska za účelom zabezpečenia riadneho fungovania televízneho káblového rozvodu. 


 
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

OZNÁMENIE   V Obci Stará Kremnička bude vytvorení :    1    volebný obvod pre voľby do samosprávy obce   Do obecného zastupiteľstva sa dňa 10. novembra 2018 bude voliť :                9 poslancov   Obec Stará Kremnička má ku dňu vyhlásenia volieb :    1136  obyvateľov   E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní č

Čistenie akumulačnej nádrže č. IV - Kremnica

Čistenie akumulačnej nádrže

Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018            V súlade s § 169 ods. 6 Zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vymenoval starosta obce Stará Kremnička Ing. Sta

Voľby dňa 10. novembra 2018

Voľby do orgánov a samosprávy obcí

Podávanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Podávanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie Politické strany, politické hnutia alebo koalícia politických strán môžu oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre volebný okrsook č. 1 v Obci Stará Kremnička odovzdať na Obecnom úrade v Starej Kremničke v úradných hodinách alebo v elektronickej

Záverečný účet Obce Stará Kremnička

Záverečný účet Obce Stará Kremnička za rok 2017

Oznámenie náhradníka poslanca do OcZ

Oznámenie

Zaburinenie pozemkov

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Ponuka práce na rozvoz stravy

Ponuka práce na rozvoz stravy

ŚTANDARDY KVALITY

ŠTANDARDY KVALITY

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka