Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Dôvod hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Uznesenie OZ Obce Stará Kremnička č. 91/2017, konaného dňa 04.10.2017

 

OZ schvaľuje zámer prenajať televízny káblový rozvod so zariadením na príjem televízneho signálu, konkrétne satelitná anténa, spoločná televízna anténa (stanica Grunding) – STA, prijímače, zosilňovače, rozbočovač, vonkajší Televízny káblový rozvod (kábel, zosilňovače, rozbočovače) – TKR vo vlastníctve obce Stará Kremnička nájomcovi NetPro 11 s.r.o., Horná Ves 8, 967 01 Horná Ves, IČO: 44 402 163 za nájomné vo výške 100€/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb..

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že príjem televízneho signálu do TKR v digitálnej forme je zabezpečený cez Optickú sieť, ktorú má v užívaní na základe nájomnej zmluvy uzavretej dňa 14.03.2017 nájomca, digitálny televízny signál dodávaný do optickej siete a aj do TKR zabezpečuje nájomca a niektoré elektrické zariadenia sú spoločné pre TKR a aj Optickú sieť, obec považuje prenájom  televíznych káblových rozvodov so zariadením na príjem televízneho signálu nájomcovi za výhodný z technického hľadiska za účelom zabezpečenia riadneho fungovania televízneho káblového rozvodu. 


 
 

Záverečný účet Obce Stará Kremnička

Záverečný účet Obce Stará Kremnička za rok 2017

Zaburinenie pozemkov

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Ponuka práce na rozvoz stravy

Ponuka práce na rozvoz stravy

MAJSTROVSTVÁ VO VARENÍ GULÁŠU v Starej Kremničke – 9.ročník

Organizátor: OŠK Stará Kremnička a OÚ Stará Kremnička     Termín konania: 7. 7. 2018 (sobota) so začiatkom o 11:00 hod. Miesto konania: Ihrisko Stará Kremnička

ŚTANDARDY KVALITY

ŠTANDARDY KVALITY

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka