Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Dôvod hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Uznesenie OZ Obce Stará Kremnička č. 91/2017, konaného dňa 04.10.2017

 

OZ schvaľuje zámer prenajať televízny káblový rozvod so zariadením na príjem televízneho signálu, konkrétne satelitná anténa, spoločná televízna anténa (stanica Grunding) – STA, prijímače, zosilňovače, rozbočovač, vonkajší Televízny káblový rozvod (kábel, zosilňovače, rozbočovače) – TKR vo vlastníctve obce Stará Kremnička nájomcovi NetPro 11 s.r.o., Horná Ves 8, 967 01 Horná Ves, IČO: 44 402 163 za nájomné vo výške 100€/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb..

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že príjem televízneho signálu do TKR v digitálnej forme je zabezpečený cez Optickú sieť, ktorú má v užívaní na základe nájomnej zmluvy uzavretej dňa 14.03.2017 nájomca, digitálny televízny signál dodávaný do optickej siete a aj do TKR zabezpečuje nájomca a niektoré elektrické zariadenia sú spoločné pre TKR a aj Optickú sieť, obec považuje prenájom  televíznych káblových rozvodov so zariadením na príjem televízneho signálu nájomcovi za výhodný z technického hľadiska za účelom zabezpečenia riadneho fungovania televízneho káblového rozvodu. 


 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Prenájom televízneho káblového systému

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Bystrického samosprávneho kraja

VOĽBY 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Rozhodnutie

Obvodného banského úradu

Záverečný účet obce za rok 2016

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka