Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťažeVytlačiť
 

Obec Stará Kremnička vyhlásila dňa 01.12.2016 Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle §9a, ods. 1 písm. a) v súčinnosti s ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na Nájom optickej siete v Starej Kremničke, formou výberu víťazeného návrhu/ponuky, za podmienok uvedených v prílohách.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol výber najvhodnejšej ponuky na Nájom optickej siete a uzatvorenie nájomnej zmluvy s podmienkou poskytovania ďalších v zmluve zakotvených dodatočných služieb.
Obec oznamuje, že v rámci súťaže návrhov bol podaný 1 návrh na prenájom optickej siete. Podaný návrh splnil podmienky stanovené súťažou. Obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo predložený návrh, bola vyhotovená zápisnica z vyhodnotenia ponúk, ktorú zároveň OcZ schválilo dňa 16.12.2016, číslo 124/2016


Víťazným návrhom sa stal návrh spoločnosti NetPro 11 s.r.o. z Hornej Vsi.


Všetky doklady z Verejnej obchodnej súťaže sú uložené na obecnom úrade v Starej Kremničke.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

ROZHODNUTIE

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavuje konanie vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývanie ložiska

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťaže

Obchodná verejná súťaž na Nájom optickej siete v Starej Kremničke – Oznámenie výsledku

ROZHODNUTIA Okresného úradu v Žiari nad Hronom

Hodnoty povoleného množstva vypúštaných banských vôd

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Stredisko osobnej hygieny (SOH)

Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra od 5. 1. 2016 otvorené.

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka