Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťažeVytlačiť
 

Obec Stará Kremnička vyhlásila dňa 01.12.2016 Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle §9a, ods. 1 písm. a) v súčinnosti s ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na Nájom optickej siete v Starej Kremničke, formou výberu víťazeného návrhu/ponuky, za podmienok uvedených v prílohách.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol výber najvhodnejšej ponuky na Nájom optickej siete a uzatvorenie nájomnej zmluvy s podmienkou poskytovania ďalších v zmluve zakotvených dodatočných služieb.
Obec oznamuje, že v rámci súťaže návrhov bol podaný 1 návrh na prenájom optickej siete. Podaný návrh splnil podmienky stanovené súťažou. Obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo predložený návrh, bola vyhotovená zápisnica z vyhodnotenia ponúk, ktorú zároveň OcZ schválilo dňa 16.12.2016, číslo 124/2016


Víťazným návrhom sa stal návrh spoločnosti NetPro 11 s.r.o. z Hornej Vsi.


Všetky doklady z Verejnej obchodnej súťaže sú uložené na obecnom úrade v Starej Kremničke.


 
 

Dobrovoľná vojenská príprava

Dobrovoľná vojenská príprava

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie VTL plynovodu

Oznámenie o vstupe na pozemky

ŚTANDARDY KVALITY

ŠTANDARDY KVALITY

18 nájomných bytov

Bytovka s 18 nájomnými bytmi

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie

Podvodník opäť nachytal 81 ročnú dôchodkyňu

Krajské riaditeľstvo policajného zboru informuje

SENIORI POZOR

NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV

OBECNÝ PLES

OBECNÝ PLES

Ochrana a zvýšenie bezpečnosti občanov v obci

Ochrana a zvýšenie bezpečnosti občanov v obci

Vyjadrenie k sťažnostiam na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody zo spotrebísk zásobovaných z úpravne vody Turček

  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,   Vyjadrenie k sťažnostiam na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody zo spotrebísk zásobovaných z úpravne vody Turček.     Na základe sťažností na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody  zo spotrebísk zásobovaných z úpravne pitnej vody Turček, boli vykonané odbery vz

Rozhodnutie

Obvodného banského úradu

Záverečný účet obce za rok 2016

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka