Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ :  Obec Stará Kremnička

Sídlo :                              Stará Kremnička  č. 198, 965 01 Žiar nad Hronom

Štatutárny zástupca :     starosta obce                   

                                          tel.: 045/6766621

                                          e-mail : starosta@starakremnicka.sk

 Kontaktné osoby :         Ing. Adriana Ondríková

                                          tel.: 0907 529 325

                                          e-mail: aondrikova@gmail.com

IČO :                                 00 321 010

Bankové spojenie :        Prima banka, a. s., Žiar nad Hronom

Číslo účtu :                      2431960002/5600

IBAN :                               SK34 5600 0000 0024 3196 0002

Bic kód banky :                KOMASK2X

 

VO môže zverejniť :

  • § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pavidelné informatívne oznámenie
  • § 92 ods. 5 - oznámenia používané o verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku
  • uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.        

VO musí zverejniť :

  • zákazku, kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred
  • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá  je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
  • § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku  1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
  • § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy
  • § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy, zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
  • § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii
  • po zriadení elektronického úložiska na UVO - profil VO

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka