Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

Oznamy

Návrh VZN Obce Stará Kremnička č.1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Obce Stará Kremnička

Zverejnené 1.3.2017 -kk-


 

Oznámenie

Zverejnené 22.2.2017 -kk-


 

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ V O D A - odpadová

Zverejnené 21.2.2017 -kk-


 

Rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica pre organizáciu GEOVIN, s.r.o., Rohožník 3

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavuje konanie vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu pusolánov Závoz Stará Kremnička - Bartošova L ...viac...

Zverejnené 24.1.2017 -kk-


 

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťaže

Obec Stará Kremnička vyhlásila dňa 01.12.2016 Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle §9a, ods. 1 písm. a) v súčinnosti ...viac...

Zverejnené 5.1.2017 -kk-


 

ROZHODNUTIA Okresného úradu v Žiari nad Hronom

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje pre REGOS, s. r. o., Prievozská 4D, Bratislava, podmienky na diskontinuálne vypúšťanie banských vôd z banského priestoru ...viac...

Zverejnené 15.12.2016 -kk-


 

Informácia o výsledku rozboru vody - GRAND

Zverejnené 9.12.2016 -kk-


 

Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra  od 5. 1. 2016 otvorené...

viac...


 

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

Obecný úrad Stará Kremnička
ponúka pre miestnych podnikateľov a živnostníkov možnosť zdarma prezentovať svoju vizitku na webovej stránke obce.
Formulár pre uverejnenie vizitky si môžete ...viac...

Zverejnené 9.6.2015 -fk-


 

Registrácia na web stránke obce.

Obecný úrad
pre zlepšenie informovanosti obyvateľov obce ponúka na svojej novej webovej stránke možnosť zaregistrovať sa, a najnovšie informácie o obci si môžete nechať posielať na svoj email ...viac...

Zverejnené 27.4.2015 -fk-


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

ROZHODNUTIE

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavuje konanie vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývanie ložiska

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťaže

Obchodná verejná súťaž na Nájom optickej siete v Starej Kremničke – Oznámenie výsledku

ROZHODNUTIA Okresného úradu v Žiari nad Hronom

Hodnoty povoleného množstva vypúštaných banských vôd

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Stredisko osobnej hygieny (SOH)

Stredisko osobnej hygieny (SOH), ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra od 5. 1. 2016 otvorené.

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka