Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ZO SZPB

ZO SZPB Stará Kremnička

V súčasnosti máme 57 členov, z toho 36 žien a 21 mužov.  Jedným z členov je účastník bojov v SNP a väzeň KT, 18 pozostalých a 38 sympatizantov.

SZPB sa prostredníctvom svojej činnosti snaží v mládeži a širokej verejnosti prebúdzať lásku k vlasti, úctu k hrdinom bojov proti fašizmu, prostredníctvom osláv si pripomínať hrdinský boj nášho národa za slobodu v SNP a poukazovať na zverstvá, ktoré nemeckí fašisti a ich prisluhovači napáchali počas II. svetovej vojny v Európe.

Aktivity ZO SZPB

Z príležitosti osláv k výročiu oslobodenia obce, ukončenia II. svetovej vojny, SNP a bojov o obec v SNP organizujeme spomienkové oslavy.

Každoročne za finančnej podpory OÚ organizujeme pre členov ZO SZPB a ostatných občanov zájazd po stopách bojov v SNP a II. svetovej vojne. V rámci týchto zájazdov sme položili kvety a vzdali úctu padlým hrdinom na Slavíne, Štúrove a Kameníne, na vojenskom cintoríne sovietskej a rumunskej armády vo Zvolene, na vŕšku Zvonica pri Strečne, v Čiernom Balogu, na Jankovom vŕšku, v Hronskom Beňadiku, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, v Nemeckej, Čičmanoch, Seredi, Kľaku a Ostrom Grúni. Navštívili sme Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Mohylu M. R. Štefánika na Bradle.

Informácie o činnosti, aktuálne oznamy zo života ZO SZPB zverejňujeme i na informačnej tabuli pri OÚ. Členovia ZO SZPB každoročne navštívia ZŠ, aby žiakov v rámci besedy oboznámili  s históriou SNP a II. svetovej vojny, s históriou výstavby železnice a s udalosťami spätými s vykoľajením a zničením nemeckého transportu (27. 12. 1944) na železničnej stanici v Starej Kremničke, pri ktorom údajne zahynulo 373 nemeckých vojakov a dôstojníkov.

Z histórie SZPB

  • SVOJPOV

Prvá organizácia zameraná na šírenie protifašistických myšlienok – SVOJPOV – vznikla v našej obci v októbri 1945. Predsedom organizácie bol Ján Lancko, po ňom Július Sekereš a pán František Sekereš.

Členský preukaz p. F. Sekereša č. 25230 vystavil a podpísal Karol Šmidke.

  • SĽUB

V roku 1948 sa organizácia premenovala na SĽUB – Sväz ľudových protifašistických bojovníkov. Funkciu predsedu miestnej organizácie plnil pán Michal Hudec, tajomníkom bol pán Martin Mlynčok. Organizácia združovala ľudí, ktorí bojovali proti fašizmu počas II. svetovej vojny.

  • SZPB

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej SZPB) vznikol vo februári 1965 a mal 65 členov.

Členovia SZPB v roku 1969 – od jari do jesene – brigádnicky a na základe finančnej podpory MNV postavili v obci hrdinom SNP dôstojný pamätník.

Na oslavách 25. výročia SNP a slávnostnom odhalení pamätníka sa zúčastnili aj bývalí sovietski partizáni: lekár partizánskej brigády kpt. J. Nálepku Dr. S. K. Rudenko a náčelník štábu brigády pluk. Chimič, ktorý bol ťažko ranený pri obrane našej obce 04. 10. 1944.

V roku 1974 MNV pomohol zabezpečiť a postaviť na kopci Skalka 2,5 m vysokú železnú konštrukciu, vo vrchole ukončenú železným tanierom s priemerom 2 m, ktorá počas osláv SNP slúžila na zapálenie partizánskej vatry. 

 

 

 

 

Majstri kamenári z organizácie vykresali z bieleho kameňa – ryolitu na hrob padlých v SNP náhrobný kameň a ohradu.

 

 

 

II. svetová vojna v našej obci

Do bojov v II. svetovej vojne a SNP sa z našej obce aktívne zapojilo viac ako 100 mužov.

10 občanov obce v II. svetovej vojne zahynulo.
V bojoch pri obrane obce počas SNP (4. a 5. októbra 1944) položilo svoje životy 23 bojovníkov povstaleckej armády a partizánov.

Títo hrdinovia sú pochovaní na cintoríne v dvoch hroboch o ktoré sa starajú členovia ZO SZPB za podpory OÚ Stará Kremnička.

št. ktp. Altbach Maximilián - 53 rokov, Břeclava

Compel Ján - 31 rokov, Brusno

Dubaj Jozef - 37 rokov, Tovarníky

Gulán Ján - 23 rokov, Lubina

Janek Ján - ? rokov, Podlavice

Jarota Ján - 37 rokov, Turová

Kalafús Juraj - 39 rokov, Málinec

Kolenič Jozef - 37 rokov, Poniky

Kúdeláš Štefan - 23 rokov, Lipová

Mydliar Cyprián - 22 rokov, Liptovská Osada

Peťko František - 32 rokov, Svätý Ondrej nad Hronom

Rusnák Rudolf - 20 rokov, Ráztoka

Schmidt Jozef - 36 rokov, Brusno

Srpoň Metód - 20 rokov, Liptovská Osada

Šufliarsky Juraj - 36 rokov, Hriňová

Vasil Ján - 36 rokov, Hriňová

Pochovaný v mieste bydliska:

Chovan Peter - 20 rokov, Hubová

Javorka Ján - 19 rokov, Hubová

Javorka Vincent - 33 rokov, Nitrianske Sučany

Pinka Ladislav - 32 rokov, Nitrianske Sučany

Výbošťok Ján - 24 rokov, Zvolenská Slatina

Búrik Štefan - 21 rokov, Dolná Lehota (Brezno)

Gonda Martin - 21 rokov, Levoča

 

65. výročie SNP

Na oslavy výročia SNP boli pozvaní rodinní príslušníci vojaka pochovaného na miestnom cintoríne Juraja Šufliarskeho. Do pamätnej knihy obce sa podpísali  syn, vnuk a pravnuk tohto padlého hrdinu.

Oslavy SNP vyvrcholili 13. septembra, a to formou rekonštrukcie historických bojov, ktoré na lúkach Pod Kečkou štvortisícovému davu divákov predviedli členovia Klubu historickej techniky zo Zvolena a Klubu vojenskej histórie Carpathia. Do ukážok bojov v SNP sa zapojil i zrekonštruovaný pancierový vlak Štefánik, ktorý bol 5. októbra 1944 pridelený na podporu povstaleckých jednotiek pri Svätom Kríži nad Hronom. Svoj bojový krst podstúpil nad železničnou stanicou v Starej Kremničke, odkiaľ podnikal na nepriateľa palebné prepady so streľbou všetkých zbraní.  

 

Zapojenie improvizovaného pancierového vlaku Štefánik do bojov SNP pripomína pamätná tabuľa, ktorá bola osadená pred tunelom Kečka nad Starou Kremničkou.

Pamätnú tabuľu v rámci osláv odhalil po slávnostnom príhovore predsedu SZPB, kultúrnom programe a čestnej salve, pán František Sekereš, priamy účastník bojov v SNP.
Dotyk s minulosťou bol účastníkom osláv umožnený v rámci prehliadky pancierového vlaku, ktorý tvorili štyri opancierované vozne (guľometný, tankový, delový, tykadlový) ťahané parnou lokomotívou.
Pancierový vlak i ukážky bojového nasadenia členov vyššie uvedených klubov prispeli k upevneniu odkazu povstania pre dnešné dni a k deklarovaniu úcty k vlastným dejinám a štátu.

 

 

60. výročie SNP

V roku 2004 bola k 60. výročiu SNP za finančnej podpory OÚ vykonaná rekonštrukcia pamätníka hrdinov SNP, na ktorý bola umiestnená mramorová tabuľa s menami desiatich obetí II. svetovej vojny a so spomienkou na 25 občanov, ktorí zahynuli počas I. svetovej vojny.  Z príležitosti tohto výročia bola vydaná publikácia „Stará Kremnička v II. svetovej vojne“, v sú priblížené osudy našich spoluobčanov – otcov a dedov – bojujúcich na frontoch a v SNP a život v obci počas vojny.

 


 

Dobrovoľná vojenská príprava

Dobrovoľná vojenská príprava

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie VTL plynovodu

Oznámenie o vstupe na pozemky

ŚTANDARDY KVALITY

ŠTANDARDY KVALITY

18 nájomných bytov

Bytovka s 18 nájomnými bytmi

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie

Podvodník opäť nachytal 81 ročnú dôchodkyňu

Krajské riaditeľstvo policajného zboru informuje

SENIORI POZOR

NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV

OBECNÝ PLES

OBECNÝ PLES

Ochrana a zvýšenie bezpečnosti občanov v obci

Ochrana a zvýšenie bezpečnosti občanov v obci

Vyjadrenie k sťažnostiam na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody zo spotrebísk zásobovaných z úpravne vody Turček

  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,   Vyjadrenie k sťažnostiam na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody zo spotrebísk zásobovaných z úpravne vody Turček.     Na základe sťažností na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody  zo spotrebísk zásobovaných z úpravne pitnej vody Turček, boli vykonané odbery vz

Rozhodnutie

Obvodného banského úradu

Záverečný účet obce za rok 2016

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka