Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktivity

                                               ROK 2013

 

14.január 2013 – Doučovanie detí a nácvik programu na vystúpenie
- príprava a nacvičovanie programu detí


21.január 2013 – Doučovanie detí a nácvik programu na vystúpenie
- príprava a nacvičovanie programu detí

 

28.január 2013– Doučovanie detí a nácvik programu na vystúpenie
- príprava a nacvičovanie programu detí

 

27.február 2013– Prevenčné aktivity s deťmi a mládežou
- prevenčné aktivity detí a mládeže a zmysluplné trávenie voľného času


15.marec 2013 – Spoločne za šťastím
- spoločné vystúpenie detí na Festivale pod názvom „Spoločne za šťastím” v Košiciach, ktorý zorganizovala Asociácia komunitných centier


03.jún 2013 – Deň detí
- aktivity pre deti a mládež pri príležitosti MDD


25.júl 2013 - Preventívne výchovno – vzdelávacie aktivity
- snaha vytvárať dobrý základ pre mladú generáciu, učiť zmysluplne tráviť svoj voľný čas


22.august 2013 - Hravá prevencia, výchovno – vzdelávacie aktivity

- aktívne sociálne učenie na tému primárna prevencia sociálno - patologických javov a rôznych závislostí pod vedením preventistkyOR PZ Žiar nad Hronom
 


 

  ROK 2012                                                                                           

 

06. marec 2012 –Organizácia Diakonie Broumov
- Odovzdanie humanitárnej zbierky šatstva pre ľudí v núdzi

 

07. marec 2012 – Premietanie Filmu „Cigáň”
- premietanie filmu na stenu

 

08. marec 2012 – Humanitárna pomoc vzhľadom na pretrvávajúce mrazivé počasie s cieľom minimalizovať možné riziká ohrozenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva
- dovoz dreva pre ľudí z MPSVaR

 

15. marec 2012 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

10. máj 2012 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

17. máj 2012 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

31. máj 2012 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

04. jún - 06. jún 2012 - Donovaly: ZariadenieMinisterstva vnútra SR – školenie TSP k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi so zameraním na nútenú prácu

 

07. jún 2012 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

01. august 2012 – Sexuálna výchova dievčatá
- vzdelávacie aktivity pre dievčatá

 

07. august 2012 – Prázdninové aktivity
- aktivity pre deti


16. august 2012- Čhavo, Čhaja, Čhajori 2012

 

27. august 2012- Projekt „Obraz rómskej ženy“
- zapojenie rómskych žien z našej obce do projektu, ktorý realizuje OZ QUO VADIS vo Zvolene, emotívnym zážitkom zo životných príbehov protagonistiek sa prispeje k pozitívnej medializácii rómskych žien schopných hájiť ľudské práva a právo na dôstojný život, rodový tréning

 

Počas mesiaca august 2012 – Doučovanie detí na komisionálne skúšky

 

06. september 2012 - Organizácia Diakonie Broumov
- Odovzdanie humanitárnej zbierky šatstva pre ľudí v núdzi

 

29.november 2012 – Premietanie filmu s názvom „Obraz rómskej ženy”
- premietanie dokumentu o živote rómskych žien, ktorým sa prispeje k pozitívnej medializácii rómskych žien schopných hájiť ľudské práva a právo na dôstojný život


18.december 2012 – List Ježiškovi
- aktivity pre deti a mládež na tému Vianoce

 

Počas mesiaca august 2012 – Doučovanie detí na komisionálne skúšky.
Jedenkrát do týždňa počas školského roku doučovanie detí.
 

 

 


 

  Rok 2011                                                                                            


31. január 2011Účasť na Občianskej panelovej diskusii na tému Tvorba indikátorov blahobytu pre účasť na strategickom plánovaní stratégie EÚ pre Európu 2020

 

09. marec - 12. marec 2011 – Účasť na Medzinárodnom stretnutí v Brne na tému : Zlepšenie multikultúrneho dialógu – Bádanie po dedičstve útlaku

- v rámci pobytu sme navštívili Múzeum rómskej kultúry a zberný pracovný tábor počas rómskeho Holokaustu v Hodoníne a pamätník obetiam tzv. cigánskeho tábora.

 

15. marec 2011 – Doučovanie detí a spevácky krúžok
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, vytvorenie dievčenskej speváckej skupiny pod záštitou TSP

22. marec 2011 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

29. marec 2011 – Občianske združenie Partnerstvo – Žiarsky región

-účasť na Konferencii na tému Komunitné plánovanie ako riešenie problémov sociálnej inklúzie

 

05. apríl 2011 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

12. apríl 2011 – Doučovanie detí a spevácky krúžok a spevácky krúžok
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, vytvorenie dievčenskej speváckej skupiny pod záštitou TSP

 

19. apríl 2011 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

03. máj 2011 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

08. máj 2011 – Deň matiek
- vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny pri príležitosti Dňa matiek

 

10. máj 2011 – Projekt Heifer
- zapojenie detí do mimoškolských aktivít, motivácia detí k chovu hospodárskych zvierat a ich podporovanie v tom, aby vnímali krásu a zraniteľnosť sveta a prírody ktorá ich obklopuje. Kurz ukončia získaním certifikátu „Mladý chovateľ a ochranca prírody“.

 

17. máj 2011 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

  

31. máj 2011 – Projekt Heifer
- zapojenie detí do mimoškolských aktivít, motivácia detí k chovu hospodárskych zvierat a ich podporovanie v tom, aby vnímali krásu a zraniteľnosť sveta a prírody ktorá ich obklopuje. Kurz ukončia získaním certifikátu „Mladý chovateľ a ochranca prírody“.

 

12. júl 2011 – Projekt Heifer
- zapojenie detí do mimoškolských aktivít, motivácia detí k chovu hospodárskych zvierat a ich podporovanie v tom, aby vnímali krásu a zraniteľnosť sveta a prírody ktorá ich obklopuje. Kurz ukončia získaním certifikátu „Mladý chovateľ a ochranca prírody“.

 

14. júl 2011 – Nadácia Škola dokorán : Komunitno – integračné centrum - Medzinárodné stretnutie na tému : Zlepšenie multikultúrneho dialógu – Bádanie po dedičstve útlaku. Partnerskými organizáciami sú okrem Nadácie škola dokorán aj Pupil Parent Partnership z Veľkej Británie, Stiftung Liebenau z Nemecka, Museum of Romani Culture v Českej republike a EU Warehouse z Belgicka. V rámci stretnutia sme navštívili pamätník Holokaustu Rómov v Žiari nad Hronom a Lutile.

 

15. júl 2011 – Nadácia Škola dokorán : Komunitno – integračné centrum - Medzinárodné stretnutie na tému : Zlepšenie multikultúrneho dialógu – Bádanie po dedičstve útlaku. V rámci stretnutia sme navštívili Múzeum rómskej kultúry v Martine a rómsku komunitu v Obci Stará Kremnička.

 

04. august 2011 – Ponyfarma Suchý vrch, Banská Bystrica
- návšteva Ponyfarmy rodinného typu a jazdenie detí na koňoch

 

09. august 2011 – Kino pre deti a mládež
- premietanie filmov na stenu ( rozprávky, náučné, dokumentárne, protidrogové filmy )

 

10. august 2011 – Kino pre deti a mládež
- premietanie filmov na stenu ( rozprávky, náučné, dokumentárne, protidrogové filmy )

 

11. august 2011 – Kino pre deti a mládež
- premietanie filmov na stenu ( rozprávky, náučné, dokumentárne, protidrogové filmy )

 

18. august 2011 – Organizácia Diakonie Broumov
- Odovzdanie humanitárnej zbierky šatstva pre ľudí postihnutých povodňami

 

28. október 2011 – Aktivity v rámci Komunitného projektu
- tréningové stretnutia zamerané na prezentáciu cieľovej skupiny – rozvoj komunikačných zručností v oblasti prezentácie a argumentácie

 

03. november 2011 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity


03. november 2011 – Aktivity v rámci Komunitného projektu
- tréningové stretnutia zamerané na prezentáciu cieľovej skupiny – rozvoj komunikačných zručností v oblasti prezentácie a argumentácie

 

10. november 2011 – Doučovanie detí
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

10. november 2011 – Aktivity v rámci Komunitného projektu
- tréningové stretnutia zamerané na prezentáciu cieľovej skupiny, skupina mladých ľudí prezentovala svoje myšlienky, poslanie, plány a aktivity pred starostom obce

 

15. november – 16. november 2011 – Program distribúcie potravín 2011
- obyvateľom, ktorí sa zapojili do európskeho programu potravinovej pomoci, bola rozdaná potravinová pomoc

 

24. november 2011 – Aktivity v rámci Komunitného projektu
- založenie rómskeho súboru „Klejoro”, rozvoj tvorivosti, talentu a špecifických schopností detí

 

01. december 2011 – Aktivity v rámci Komunitného projektu
- založenie rómskeho súboru „Klejoro”, rozvoj tvorivosti, talentu a špecifických schopností detí

 

06. december 2011 – Aktivity v rámci Komunitného projektu
- založenie rómskeho súboru „Klejoro”, rozvoj tvorivosti, talentu a špecifických schopností detí

 

06. december 2011 – Projekt Heifer
- zapojenie detí do mimoškolských aktivít, písanie záverečnej písomnej práce detí a získanie certifikátu „Mladý chovateľ a ochranca prírody“.

 

06. december 2011 – Mikulášske posedenie
- rozdávanie Mikulášskych balíčkov a občerstvenie pre deti (pizza)

 

14. december 2011 – Nácvik vianočného programu detí
- príprava a nacvičovanie vianočného programu detí

 

15. december 2011 – Nácvik vianočného programu detí
- príprava a nacvičovanie vianočného programu detí

 

19. december 2011 – Nácvik vianočného programu detí
- príprava a nacvičovanie vianočného programu detí

 

20. december 2011 –Nácvik vianočného programu detí
- príprava a nacvičovanie vianočného programu detí

 

21. december 2011 –Čaro Vianoc
- vianočný program a vystúpenie detí, odmenou pre všetky deti boli vianočné darčeky a pre rodičov ich šťastné a usmiate deti na javisku
 

 Rok 2010                                                                                             


23. február 2010 - Deň tanca Hip – hop
- aktivita pre deti a mládež, nacvičovanie spoločnej choreografie pod vedením tanečníka


25. február 2010 - Deň tanca Hip – hop
- aktivita pre deti a mládež, nacvičovanie spoločnej choreografie pod vedením tanečníka


16. apríl 2010 - Banská Bystrica : KZRSR Ľudia z rodu Rómov
- Prezentácia záujmovo - umeleckej činnosti a remeselnej výroby pri príležitosti Medzinárodného Dňa Rómov, Živá knižnica, Panelový diskusný workshop ,, identita Rómov


20. apríl 2010 - Doučovanie

- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity


27. apríl 2010 - Doučovanie

- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity


04. máj – 05. máj 2010 - Sliač (časť Sielnica): Výročná konferencia k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity organizovaná Úradom vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity


10. máj 2010 – Diskusná skupina mládeže z MRK
- Za účasti vedúceho diskusnej skupiny, zapisovateľky diskusnej skupiny z NŠD a terénnych sociálnych pracovníkov boli vypočuté názory mladých ľudí z marginalizovanej rómskej komunity o problematike vzdelávania mládeže s obmedzeným prístupom ku kvalitnému vzdelávaniu


11. máj 2010 - Doučovanie
- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity


18. máj 2010 - Doučovanie

- pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity


19. máj 2010 – Obec Stará Kremnička opäť navštívili štátni radcovia Regionálnej kancelárie Banská Bystrica z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
- Za doprovodu terénnych sociálnych pracovníkov navštívili a diskutovali s viacerými rodinami z marginalizovanej rómskej komunity


27. máj 2010 - Žiar nad Hronom : Nadácia Škola dokorán – Občianska panelová diskusia na tému Integrácia a rôznorodosť vo vzdelávaní v Európe, vystúpenie hostí a expertov v rámci panelovej diskusie.
 

1. jún 2010 – Medzinárodný Deň detí
- Oslava Medzinárodného Dňa detí, hrové aktivity
 

8. jún 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity


11. jún 2010 – Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom

- Pracovná porada so zameraním na problém rómskej komunity v okolitých mestách a obciach


15. jún 2010 - Doučovanie

-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity


22. jún 2010 - Doučovanie

-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity


21.júl 2010 – Športové aktivity

- futbalové ihrisko - športové hry a aktivity pre deti a mládež


29. júl 2010 – Hráme sa a tvoríme spolu
- tvorivé dielničky pre deti a mládež ( maľovanie na sklo, maľovanie na textil, veselá plastelína, kreslenie, tvorivé hry, tanec )

 

13. september 2010 – 17. september 2010 – Humanitárna zbierka šatstva
- humanitárna zbierka šatstva pre ľudí postihnutých povodňami v rámci spolupráce s Organizáciou Diakonie Broumov

 

21. september 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

23. september 2010 - Organizácia Diakonie Broumov
- Odovzdanie humanitárnej zbierky šatstva pre ľudí postihnutých povodňami

 

28. september 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

05. október 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

19. október 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

21. október 2010 – Navšteva štátnych radcov Regionálnej kancelárie Banská Bystrica z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
- odovzdanie oblečenia, obuvi a obliečok pre klietnov v hmotnej núdzi

 

09. november 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

16. november 2010 – Stretnutie s policajným špecialistom pre prácu s komunitami
- návšteva Osada Mestské lesy, Žiar nad Hronom - Osada pod Kortínou, časť Šášovské Podhradie – pátranie po nezvestnej mladistvej, ktorá ušla z reedukačného centra pre mládež

 

16. november 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

23. november 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

07. december 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity
- nácvik vianočného programu

 

08. december 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity
- nácvik vianočného programu

 

14. december 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity
- nácvik vianočného programu

 

15. december 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity
- nácvik vianočného programu

 

17. december 2010 – Požehnané Vianoce
- predstavenie detí, v ktorom sme sa preniesli do sveta detí, do sveta rozprávok, spevu a tanca.
Podujatie bolo výnimočné aj tým, že deti hrali divadlo nielen v slovenskom, ale aj v rómskom jazyku. Odmenou pre všetky deti boli vianočné darčeky a pre rodičov ich šťastné a usmiate deti na javisku.


20. december 2010 - Doučovanie
-pravidelné stretnutia detí a zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity

 

Jedenkrát do týždňa počas celého školského roku doučovanie detí zo sociálne slabších rodín a málo podnetného prostredia.

 

 


 

Zrealizované aktivity v rámci Programu podpory rozvoja KSP v roku 2009

 

2009 – Deti a mládež v akcii


- tvorivé hry a aktivity s deťmi v sále obecného úradu

 

6. marec 2009 – Tanec, ktorý nás spája
- Tanečná škola Hip-hopu pre všetky deti a mládež pod odborným vedením

 

13. marec 2009 – Návšteva klienta v DD a DSS Ladomerská Vieska

 

14. marec 2009 – Volejbalový turnaj Obce Stará Kremnička

 

14. máj 2009 – Európsky futbalový týždeň špeciálnych olympiád Kremnica
- účasť s deťmi na futbalovom turnaji v rámci Európskeho futbalového týždňa špeciálnych olympiád, ktoré organizuje Združenie na pomoc mentálne postihnutých športovcov v Kremnici

 

29. jún 2009 – Minikonferencia v Detve v súvislosti s realizáciou Projektu Daphne III
- v súvislosti s realizáciou Projektu Daphne III – „ Prelomenie kruhu násilia ”, sme sa zúčastnili minikonferencie v Detve a získali sme informácie o ochrane žien a detí na Slovensku a boli prezentované výstupy z výskumu realizované v rámci projektu.

 

30.jún 2009 - Obec Stará Kremnička navštívili účastníci Projektu Daphne III – „ Prelomenie kruhu
násilia ” : 1. Nadácia Škola dokorán, Slovensko
2. Pupil Parent Partnership Ltd., Veľká Británia
3. Volunteer International Free Women’s ;Women’s Foundation Utamara, Nemecko
4. Step – by – Step Programme Foundation , Bulharsko

V rámci TSP navštívili a spoznali život Rómov v obci.
08. júl 2009 – Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie

 

24. júl 2009 - „ Klejoro – Kľúč do duše, kultúrna identita Rómov v žiarskom okrese ”
- MK SR poskytlo dotácie na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia, na ktorom vystúpila Skupina
Sendrei band a Súbor Romka z Detvy

 

31. júl 2009 - „ Klejoro – Kľúč do duše, kultúrna identita Rómov v žiarskom okrese ”
- MK SR poskytlo dotácie na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia, na ktorom vystúpili : Súbor Romane Čhavore zo Žarnovice, detské tanečné a spevácke talenty zo Žiaru nad Hronom a spevák Marcel Berky

 

11. august 2009 – Deň tanca Hip – hop
- aktivita pre deti a mládež, nacvičovanie spoločnej choreografie pod vedením tanečníka

 

19. august 2009 - Deň tanca Hip – hop
- aktivita pre deti a mládež, nacvičovanie spoločnej choreografie pod vedením tanečníka

 

08. september 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie

 

10.september 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie

 

16. september 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie


22. september 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie


06.október 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie
 

13. október 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie
 

03. november 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie
 

10. november 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie
 

24. november 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie
 

01. december 2009 - Projekt „ Škola hrou ”
- pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie


Jedenkrát do týždňa počas celého školského roku doučovanie detí zo sociálne slabších rodín a málo podnetného prostredia v ZŠ Stará Kremnička a v rodinách detí.

 

 

Zrealizované aktivity v roku 2008

 

28. január 2008 – Polícia deťom
- zorganizovanie stretnutia detí zo ŠKD s policajnými špecialistami, beseda o práci polície, prevencia proti drogám,práca psovoda so psom, správanie sa na pozemnej komunikácii


20. február 2008 – Ukáž, čo je v tebe
- vystúpenie detí, ktoré si pripravili rôzne spevácke a tanečné vystúpenia, ocenenie najlepších vystúpení, športové aktivity s deťmi


27. február 2008 – Požiarnici deťom
- na základe pozvania ŠKD sme navštívili s deťmi požiarnu zbrojnicu a sledovali sme ich prácu


15. apríl 2008 – Futbalový turnaj 2.stupňa ZŠ v Kremnici
- účasť s deťmi na futbalovom turnaji 2.stupňa ZŠ v Kremnici


31. máj 2008 – Rozprávkový les
- pomoc pri organizovaní MDD


3. júl 2008 – Návšteva Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici
- návšteva Slovenského rozhlasu počas letného tábora ŠKD


22. júl 2008 – Stroskotanci
- športové a vzdelávacie aktivity s deťmi v telocvični počas letných prázdnin


31. júl 2008 – Tvorivé dielničky, novinársky kurz
- aktivity s deťmi : moderovanie detí, kamerovanie, príprava a tvorba vlastného časopisu


7. august 2008 – Rómsky folklór
- návšteva detí z Komunitného centra v Žarnovici, ukážky rómskeho tanca, spoločná choreografia detí


3. október 2008 – Eurofestival
- vystúpenie Divadla Romathan z Košíc, špeciálny kultúrny program pod názvom Eurofestival – oboznámenie o zmene prechodu slovenskej koruny na euro.


17. október 2008 – Odškodnenie Rómov cez ETP
- odškodnenie Rómov narodených do 08.05. 1945 cez Organizáciu ETP, potravinové balíky, drogéria, periny...


21. október 2008 – Minifutbal starších žiakov v Kremnici
- účasť detí a mládeže na minifutbale


23. október 2008 – Európsky týždeň miestnej demokratizácie
- beseda členov komunity so zamestnancom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý sa snažil odovzdať čo najviac informácií a následne aj odpovedal na ich otázky


19. november 2008 – Komunitné centrum Žarnovica
- návšteva komunitného centra - predstavenie ich činnosti a propagácia Projektu Heifer


10. december 2008 – Detva
- informačná kampaň formou Door to door po rodinách, rozdávanie propagačného materiálu v oblasti domáceho násilia.

 

Zrealizované aktivity v roku 2007


1. marec 2007 – Deti a Slovenský Červený kríž
- história SČK, prvá pomoc pre deti, ako sa zachovať v núdzových situáciách ( zlomenina,
bezvedomie, krvácanie, uštipnutie, stabilizovaná a protišoková poloha), zdravotnícky materiál

12. marec 2007 – Návšteva KSP Vladimíra Sendreia z Kokavy nad Rimavicou
- návšteva detí v ZŠ, stretnutie s klientmi

13. apríl 2007 – Deň Rómskej kultúry pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov
- účasť detí zo ZŠ v sprievode KSP

18. máj 2007 – Koncert skupiny Kokavakére Lavutára - Sendreiovci
- koncert Skupiny Sendreiovci pre širokú verejnosť

1. júl 2007 – Burza oblečenia pre sociálne slabšie rodiny

12. júl 2007 – Tancujte s nami
- hodiny tanca počas letných prázdnin pre všetky deti a mládež pod odborným vedením

5. júl 2007- Burza oblečenia

22. august 2007- Šport nás spája
- telocvičňa ZŠ : športové hry a súťaže pre rómske i nerómske deti

7. - 9. september 2007 – Futbal nás spája
- tábor pre rómske a nerómske deti v Kokave nad Rimavocou/Háj v spolupráci s OZ Ľudia proti rasizmu a KSP z Kokavy nad Rimavicou, ocenenie družstva za účasť a tretie miesto v turnaji Pohára Tolerancie a priateľstva

31. október 2007 – Program zdravotnej osvety
- pravidelné aktivity s dievčatami

19.december 2007 – Rozprávkové Vianoce
– vystúpenie detí s Vianočným programom pre ich rodičov a starých rodičov, rozdávanie vianočných darčekov pre deti


Zrealizované aktivity v roku 2006


8. marec 2006 – Dni detskej radosti
– telocvična ZŠ : športové hry na rôznych stanovištiach

10. marec 2006 – Putovanie Rómov z Indie do Európy
- rozprávanie deťom ako sa objavili Rómovia na Slovensku, rómska vlajka, hymna, názorné ukážky, tvorivé dielne

14. - 16. marec 2006 – Humanitárny dar
- poskytnuté detské kaše Hipp ( uprednostnené rodiny s mal. deťmi )

17. marec 2006 – Humanitárny dar
- Obecný úrad Stará Kremnička ( sála ) : poskytnutie oblečenia pre rodiny v hmotnej núdzi získané z OZ Maják

1. jún 2006 – Deň detí

24. jún 2006 – Bojnice
– návšteva ZOO v Bojniciach v spolupráci s TZP

19. júl 2006 – Tvorivé dielničky
- dielničky pre rómske i nerómske deti

27. júl 2006 – Kremnica, zámok a Kostol sv. Kataríny
- návšteva zámku a kostola, sprievodca – výklad

10. august 2006 – Šikulko
- telocvičňa ZŠ : športové hry a súťaže pre rómske i nerómske deti

29. október 2006 – Mesiac úcty k starším
- vystúpenie rómskych i nerómskych detí v spolupráci so ZŠ

6. december 2006 – Sv. Mikuláš
- spolupráca so ZŠ ( AKSP – Mikuláš, čert, TZP – anjel )

13. december 2006 – Čarovné Vianoce
- aktivity pre matky s deťmi, pečenie medovníkov, priblíženie čara Vianoc, zvyky a tradície
za prítomnosti Sv. Lucie, čerta a čarodejnice


Zrealizované aktivity v roku 2005


17. august 2005 – Rozlúčka s letom a prázdninami
- súťaže, hry a tance pre rómske deti z Obce Stará Kremnička

19. október 2005 – Vzájomná harmónia
- deň otvorených dverí, informovanie verejnosti o našej činnosti

23. október 2005 – Mesiac úcty k starším
- vystúpenie rómskych detí, ktoré sa prezentovali tancom : „ Ťavičky ”

24. november 2005 – Dejiny a život Rómov
- prednáška pre dospelých o živote a histórii Rómov, prednášajúci Mgr. Ján Hero

6. december 2005 – Sv. Mikuláš
– vystúpenie rómskych detí, ktoré sa prezentovali v temperamentnom rómskom tanci

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka