Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Historické názvy obce

     Názov obce je odvodený od výskytu kremeňa. Historické názvy: Okermecz (1442), O krempniczka (1481), O Kermyczk (1571), Stara Kremniczka (1773), Kremnička (1920), Stará Kremnička (1927), po maďarsky sa obec nazývala Ókormocske, Ókormocke, po nemecky Alt-Kremnitz.

Vznik obce

     Územie bolo osídlené už v dobe bronzovej a v období Veľkomoravskej ríše. Prvá písaná historická pamiatka pochádza z roku 1075, kedy Gejza I. založil vo Svätom Benedikte opátstvo, darujúc mu právo usádzať ľudí tak ďaleko ako chcel. Opát vo Sv. Benedikte bol prvým kolonizátorom nášho kraja. Vznik obce je ohraničený rokmi 1290 - 1295 podľa viacerých historických materiálov. Prvá písomná zmienka o Starej Kremničke je z r. 1442, ďalšia je z r. 1487, kedy bol vykonaný súpis urbáru Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1488 bola v obci mýtna stanica.

     Obec patrila pod panstvo Svätý Kríž v Ostrihomskom arcibiskupstve Tekovskej župy. Od 1.1.1923 patrila do okresu Kremnica a od roku 1960 do okresu Žiar nad Hronom. Obec bola bránou pri objavovaní kremnického zlata, aj názov mesta Kremnica bol odvodený z názvu našej obce.

Historické udalosti v obci

    V minulosti bola obec svedkom mnohých vojenských záujmov a ťažení. V r. 1449 tiahli obcou Hunyadyho vojská, v r. 1605 tu rabovalo vojsko Štefana Bocskaya, v r. 1627 ohrozovali obec turecké vojská. Obec zasiahla bitka pri Jalnej, kde bojovali vojska Gabriela Betlena s cisárskymi vojskami, v r. 1848 - 49 sa cez obec presúvali vojska Arthura Görgela, v roku 1919 bojovala v okolí Československá armáda proti maďarskej Červenej armáde. Na jeseň roku 1944 to boli boje počas SNP, v marci 1945 oslobodenie obce.

Náboženský život v obci

     Od svojho vzniku až do roku 1776 patrila obec pod Ostrihomské arcibiskupstvo, potom bola začlenená pod novozriadené Banskobystrické biskupstvo. Obec nebola nikdy farnosťou, nemala svojho farára. Do roku 1990 patila do Svätokrížskej farnosti. V tomto roku bola rozhodnutím Banskobystrického biskupstva pričlenená do farnosti Ladomerská Vieska.

      V roku 1674 dal Ostrihomský arcibiskup Szelepscényi postaviť prvý kostol Rozoslania apoštolov, ktorý bol zničený požiarom v r. 1888. Na jeho mieste bol postavený v r. 1890 nový kostol zasvätený Sv. Imrichovi a slúži do dnes. Veľký podiel na výstavbe nového kostola mal farár Michal Chrastek, správca farnosti (1868 - 1896), za čo mu patí naša vďaka a spomienka. Je pochovaný v krypte kostola v Žiari nad Hronom.

Školstvo v obci

     Začiatky prvého laického vyučovania boli v rokoch 1845 - 1852. Prvým laickým učiteľom bol Očkaj, ktorý bol obuvníkom. Nemal vzdelanie, bol však vojakom a na vojne sa naučil čítať a písať. Tieto svoje vedomosti odovzdával deťom z obce.

     Školská výučba začala v roku 1852, vyučovalo sa v súkromných domoch. Prvá škola bola postavená v roku 1862. Prvým riadnym učiteľom bol Jozef Trangoš, ktorý pôsobil v škole 35 rokov (1852 - 1887), pochovaný je v obci.

     Budova školy zhorela pri požiari dňa 29.5.1931, nová budova školy bola postavená v r. 1933 a po viacerých stavebných úpravách (v roku 1981 - 1986 bola pristavená telocvičňa), slúži svojmu účelu dodnes.

     Materská škola bola postavená v rokoch 1970 - 1972. Prevádzka MŠ začala 1. 4. 1973. V roku 2009 boli ZŠ a MŠ spojené a sídlia v budove školy.

 Riaditelia školy od roku 1933 - do dnes.

 Riaditeľky materskej školy od roku 1973 - do dnes.

 1. Ondrej Revák 1933 - 1951

 2. Vojtech Sklenka 1951 - 1959

 3. Valéria Sklenková 1959 - 1963

 4. Jozef Orolín 1963 - 1966

 5. Ľudmila Ritterová 1966 - 1972

 6. Michal Humený 1972 - 1987

 7. Magdaléna Zaťková 1987 - 1991

 8. Kveta Rozinová 1991 - 2004

 9. Vladimíra Kubušová 2004 - 2010

 10. Jarmila Kušpálová 2010 - do dnes

 1. Magda Manicová 1973 - 1974

 2. Valéria Mosná 1974 - 1978

 3. Mária Škriniarová 1978 - 1987

 4. Hilda rajčanová 1987 - 1991

 5. Jana Lyseková 1991 - 1998

 6. Lívia Smyková 1998 - 2009

Od roku 2009 po zlúčení ZŠ s MŠ

- zástupkyňa pre MŠ:

 • Lívia Smyková 2009 - 2014

 • Ľuba Verešová 2014 do dnes

Kultúrny život v obci

     Rozvoj kultúry v našej obci sa nastal po výstavbe novej školy v r. 1933. Jedna trieda v škole slúžila ako kultúrna miestnosť, kde sa hrali aj divadelné predstavenia. Prvou hrou v rokoch 1934 - 35 bola hra Škriatok. Okrem divadla tu boli aj rôzne kabarety. Po 2. svetovej vojne sa pokračovalo aj v divadelnej činnosti, pričom boli v repertoári divadla jedna až dve hry ročne. (napr. Kamenný chodníček, Ženba, Statky - zmätky, Ženský zákon).
     Po otvorení kultúrneho domu v r.1954 sa zlepšili aj podmienky na kultúrnu činnosť. Prvou divadelnou hrou v nových priestoroch bola hra I. Bukovčana – Surové drevo. V ďalších rokoch sa hrali hry: Škriatok, Starý zaľúbenec, Maryša a iné. Po roku 1964 divadelná činnosť začala stagnovať a postupne zanikla. V rokoch 1970 – 1985 v kultúrnom dome niekoľkokrát vystupovali profesionálne divadlá zo Zvolena a Martina.
     Prínosom v kultúrnej činnosti bolo otvorenie kina Budovateľ dňa 24.12.1954, kedy sa premietal prvý film Pyšná princezná. Filmové predstavenia pre dospelých sa konali vo štvrtok a v nedeľu, mimoriadne aj v sobotu. Pre deti sa premietalo v nedeľu poobede. Kino zaniklo koncom roku 1989 z dôvodu zastaralej premietacej techniky a nerentabilnosti prevádzkovania.
V rokoch 1959 – 1961 pôsobila v obci dychová kapela. Počas éry MNV kultúrna činnosť bola organizovaná prostredníctvom Osvetovej besedy.
     Do kultúry obce patrila aj ľudová knižnica, ktorá bola v budove školy. Presný vznik nie je známy. V roku 1933 mala 16 zväzkov literatúry, v roku 1949 bol počet kníh 200 ks. V rokoch 1949 – 1954 bola knižnica v Pastierni. V rokoch 1954 -1982 v kultúrnom dome. V rokoch 1982 – 2011 knižnica sídlila v Dome služieb. Od roku 2011 je presťahovaná v budove školskej telocvične. V súčasnosti eviduje približne 6 000 knižných zväzkov.
     V súčasnosti je riadením kultúrnej činnosti poverená komisia kultúry, rozvoja vzdelávania a športu pri Obecnom zastupiteľstve, ktorá organizuje rôzne akcie. (Detský karneval, fašiangové slávnosti, Deň matiek, Deň detí, rôzne športové dni, Mesiac úcty k starším, Mikulášsky večierok a rôzne iné).

Predstavitelia obce

     Pomenovanie vedúcej funkcie vedenia obce sa odvíjalo od prislúchajúceho obdobia. Do roku 1944 bol vedúcim predstaviteľom obce richtár, v rokoch 1944 - 1990 to bol predseda Miestneho národného výboru (MNV), od roku 1990 je to starosta obce.

Richtári obce v rokoch 1870 - 1944:

 1. Ján Jonata 1870 - 1880
 2. Martin Bugár st. 1880 - 1890
 3. Ján Kašša 1890 - 1900
 4. Ján Sklenka 1900 -1910
 5. Štefan Bojo 1910 - 1915
 6. Štefan Prochotský 1915 - 1920
 7. Ján Kurať st. 1920 - 1930
 8. Ondrej Kollárik 1930 - 1940
 9. Július Predáč 1940 - 1942
 10. Ján Kurať ml. 1942 - 1944

Predsedovia MNV v rokoch 1944 - 1990:

 1. Michal Stračina 1944 - 1945
 2. Andrej Revák 1945 - 1946
 3. Július Krajči 1946 - 1948
 4. Štefan Osvald 1948 - 1949
 5. Gašpar Kubík 1949 - 1953
 6. Štefan Čabák 1953 - 1956
 7. Martin Mlynčok 1956
 8. Július Mikuš 1956 - 1960
 9. Ľudovit Mlynčok 1960 - 1964
 10. Gustáv Hanus 1964
 11. Imrich Stračina 1964 - 1968
 12. Ľudovít Slašťan 1968 - 1981
 13. Dušan Rajčan st. 1981 - 1990

Starostovia obce v rokoch 1990 - do dnes

 1. Igor Vankulič 1990 - 2008
 2. Dušan Rajčan st. 2008 - 2014
 3. Stanislav Rigo 2014 - do dnes

Aktivity a rozvoj obce

Pivovar zaznamenaný v roku 1715.
Mlyn pracoval od roku 1715 do roku 1955.
Kamenárstvo pracovalo v rokoch 1726 až 1964 (od roku 1964 začali s priemyselnou ťažbou a drvením kameňa Rudné bane Kremnica).
Kováčstvo v obci bolo od roku 1840, kedy bola postavená prvá vyhňa až do roku 1975.
Teheľňa na Pekárni bola postavená v r. 1929 a s malými prestávkami pracovala až do r. 1956.
Píla na začiatku 20.storočia a pokračuje dodnes súkromnou firmou.
Stavba železnice Hronská Dúbrava – Vrútky v rokoch 1870 – 72. Prvý vlak prešiel po žel. trati 12. 8. 1872
V rokoch 1939 – 41 prebehla elektrifikácia obce.
V roku 1945 bolo postavené futbalové ihrisko Na Pažitiach, v roku 1951 bolo postavené nové ihrisko v lokalite Kúty.
V roku 1951 zavedenie miestneho rozhlasu (do roku 1951 v obci pôsobil obecný kižbier - bubeník a obecný sluha), zavedenie verejného osvetlenia a regulácia potoka tečúceho cez obec (dnes skrytý pod parkom).
Dňa 24. 5. 1954 bol otvorený kultúrný dom, ktorého stavba začala v roku 1953.
Dňa 22. 9. 1957 bolo založené JRD, ktoré pracovalo veľmi úspešne.
V roku 1958 postavený obchod Jednota, zhotovená požiarna nádrž.
V rokoch 1963 – 69 stavba cesty Žiar n./H.- Kremnica vedľa obce, položená penetrácia miestnych komunikácií.
V rokoch 1969 – 1986, stavba vodovodu (1969 - 73), stavba materskej školy (1970 - 72), vybudovanie parku (1973),výstavba Domu smútku (1974 - 75), postavenie fontány pred kostolom v parku (1977),výstavba Domu služieb (1977 - 1982) stavba telocvične, šatní, soc. zariadení, školského klubu a bytu v objekte školy (1981 - 86).
V rokoch 1977 - 1985 postupné budovanie motorestu Zlatý potok, ktorý patril obci.
Dňa 17.12.1991 dokončená plynofikácia obce.
V rokoch 1992 – 1997 vybudovanie televízneho káblového rozvodu, vybudovanie ČOV Záhrady, kanalizačného zberača.

V roku 2001 modernizácia futbalového ihriska - vybudovanie nových tribún a striedačiek.

V rokoch 2002 - 2010 rekultivácia lomu Kotlište a v roku 2010 výbudovanie oddychovo - rekreačného areálu Kotlište.

V roku 2011 boli vybudované tenisové kurty pri futbalovom ihrisku a náučný chodník Kamenica v obci a v okolí obce s výstupom na vrch Kamenica.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka