Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Interiér MŠ:

Materská škola sa nachádza v hornej časti obce Stará Kremnička v spoločnej budove so základnou školou. Priestory materskej školy sú zriadené z bývalého učiteľského bytu, ktorý patril základnej škole. Materská škola má samostatný vchod. Cez predný dvor sa vchádza do šatne, z ktorej vedie chodba a drevené schodište, ktoré spája prízemie s prvým poschodím. Schodište sa spája s chodbou na prvom poschodí, ktorá vedie do „malej triedy“, do „veľkej triedy“ a šatne pre pedagogický personál. Na prvom poschodí sa nachádza umývarka a toaleta detí. Prízemie materskej školy tvorí chodba, z ktorej vedú dvere do výdajne stravy a kancelárie. Ďalej je tu – sklad pre čistiace potreby a WC pre personál. Kuchyňa a spálňa materskej školy sa nachádza už v časti základnej školy. Prechádza sa do nich spojovacími  dverami a chodbou, ktorá vedie aj do obecnej telocvične. K priestorom materskej školy patrí  aj archív a sklad hračiek, ktoré sa tiež nachádzajú v budove základnej školy.

Prostredie MŠ

Budova bola pre niekoľkými rokmi kompletne zrekonštruovaná. Interiér MŠ bol obnovený novým účelovým nábytkom, kobercami, digitálnou technológiou. Dve triedy a spálňa disponujú s interaktívnymi tabuľami s pripojením na internet. 

Prostredie MŠ zútulňuje estetická výzdoba, ktorá sa pravidelne aktualizuje. Na výzdobe sa hlavnou mierou podieľajú aj deti. Materiálne vybavenie pomôcok pre deti je voľné prístupné a viditeľne uložené. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu MŠ sú hračky a najrôznejšie didaktické pomôcky. Podmienkou kvalitného plnenia školského vzdelávacieho programu je dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné aktivity detí. Hrové a pracovné kútiky sa umiestňujú v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry deti a učiteľkou plánovanú a riadenú výchov.-vzeláv.činnosť. Hrové kútiky sú tematicky zamerané a podľa potreby obmieňané. Podľa záujmu detí a plánovaných činnosti sa vytvárajú situačné kútiky. Niekoľkokrát do roka dopĺňame hračky. Významnou mierou sa na materiálnom vybavení podieľa OZ, do ktorého prispievajú rodičia, zamestnanci, ale aj sponzori formou príspevku 2 % z daní právnických a fyzických osôb.

Priestorové podmienky:

  • Umožňujú deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach hrových skupinách.
  • Uľahčujú dieťaťu voľný styk s okolím.
  • Podľa vlastného zámeru umožňujú dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie.
  • Umožňujú dieťaťu poznať vlastné pracovné tempo a uvedomiť vlastné možnosti.
  • Umožňujú dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí.
  • Na základe samostatného rozhodovania sa pri výbere činnosti umožňuje dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv.
  • Je bezpečné estetické a funkčné.
  • Umožňujú dodržiavanie vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľkami pri ukladaní hračiek a pri manipulácií s predmetmi a učebnými pomôckami.

Exteriér MŠ

K exteriéru Základnej školy s materskou školou patrí aj záhrada, v ktorej sa má v blízkej budúcnosti  vybudovať  školské ihrisko pre deti MŠ a pre žiakov ZŠ. V súčasnej dobe naše deti navštevujú detské ihrisko, ktoré je súčasťou obecného ihriska. Ihrisko je vybavené drevenými preliezačkami so šmýkačkami, pružinovými hojdačkami a kolotočom. MŠ má k dispozícií aj obecnú telocvičňu patriacu zriaďovateľovi obce Stará Kremnička.

Prostredie výrazne ovplyvňuje celkovú pohodu dieťaťa, jeho výkonnosť a únavu pri pohybe, hre, učení a práci. Našou snahou je vytvoriť pre deti pokojné, podnetné prostredie, spĺňajúce estetické, zdravotné a hygienické podmienky.

Plány MŠ do budúcna

Dnešná kapacita a priestori MŠ sú už nevyhovujúce. Z tohto dôvodu starosta obce vypracoval projekt na obnovu starej MŠ, kde sú vyhovujúce priestorové aj kapacitné podmienky. Projekt bol schválený na ministerstve školstva.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka