Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Register - zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 21-40 z 421
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
15/2019Bučina DDD, spol. s r. o.Zmluva o odvere a zhodnocovaní odpadu č. 16/2019Predmetom tejto zmluvy je odber, preprava a zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom množstve, ktoré poskytne dodávateľ odberateľovi.0,00 €17.5.2019nestanovený
14/2019Ján Osvald r. OsvaldK ú p n a z m l u v a 2. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Stará Kremnička č. 11/2019 zo dňa 03.04.2019 predaj a kúpa pozemkov v obci Stará Kremnička, k.ú. Stará Kremnička 2 469,72 €12.5.2019nestanovený
13/2019ORANGE Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebZmluva uzavretá medzi Podnikom a Účastníkom, ku ktorej sa uzavierajú jednotlivé Dodatky a predmetom ktorej je najmä poskytovanie verejnej telefónnej služby.0,00 €21.4.2019nestanovený
12/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda č. 19/27/50J/13-NSPredmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona o službách zamestnanosti.5 246,64 €27.2.2019nestanovený
11/2019EU PROFI, s. r. o., Zvolenská SlatinaZMLUVA O DIELO číslo: 1903061. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať dielo uvedené v bode 3 tohto článku riadne a včas a vykonané dielo odovzdať v čase a mieste uvedenom v článku III tejto zmluvy.  800,00 €28.3.2019nestanovený
10/2019Silvia Štefíková NÁJOMNÁ ZMLUVAPoskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.  180,00 €1.3.201928.2.2022
9/2019Bio - Nexus, Sk s.r.o.Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb 0,00 €28.2.201931.12.2020
59/2018Základná škola s materskou školou,Stará Kremnička č.33Zmluva o zverení majetku do správy č. 1/2018Prevod správy dlhodobého hmotného majetku a drobného dlhodobého hmotného majetku obce Stará Kremnička.0,00 €1.1.2019nestanovený
8/2019Top privacy services, s.r.o.Zmluva č. 37/2019 o poskytovaní služieb ktorú podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl.zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Poskytovateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy poskytovať pre objednávateľa služby a poradenstvo v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov.25,00 €1.2.2019nestanovený
7/2019Mgr. Peter PlavecDohoda o skončení Zmluvy č.008 o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov Zmluvné strany sa v súlade s ods.4.5 čl. IV. Zmluvy o poskytovaní služieb dohodli na skončení Zmluvy o poskytovaní služieb ku dňu 31.01.2019.0,00 €1.2.201931.1.2019
6/2019Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre samosprávny krajTouto poistnou zmluvou uzatvára poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce,sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec .3,25 €10.12.201831.5.2019
5/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDodatok č. 1 k dohode číslo 18/27/052/113Týmto dodatkom sa mení dohoda č. 18/27/052/113 zo dňa 05.12.20180,00 €25.1.2019nestanovený
4/2019Paulík Juraj r.Paulík, Ing a Šimon Marek r.ŠimonKúpna zmluvaPredaj a kúpa pozemkov v obci Stará Kremnička1 220,35 €23.1.2019nestanovený
3/2019Telovýchovná jednota Obecný športový klub Stará KremničkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce StaráPredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce5 000,00 €16.1.2019nestanovený
2/2019Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Stará Kremnička Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce StaráPredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 800,00 €16.1.2019nestanovený
58/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZmluva o dočasnom používaní priestorov uzatvorená podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákoník)Dohoda o dočasnom užívaní priestorov za účelom zabezpečenia služobnej telesnej prípravy príslušníkov PZ vo výcvikovom roku 2019.0,00 €16.1.201931.12.2019
57/2018Obec Stará KremničkaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-301-02-2016-DOPríloha č. 1 k zmluve č. EOZ-301-02-2016-DO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, časť Cenové podmienky zhodnotenia odpadov sa mení na nasledovné znenie:0,00 €16.1.2019nestanovený
56/2018T+T, a.s.Dodatok k Zmluve o uložení odpadu v znení Zmluvy o postúpení práv a prevzatí záväzkovÚčastník č.1 a účastník č.2 sa dohodli na ukončení platnosti Zmluvy o uložení odpadu v znení Zmluvy o postúpení práv a prevzatí záväzkov k 31.12.2018.0,00 €16.1.2019nestanovený
55/2018Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovam hospodárstve č. 077/2019Poskytovateľ zabezpečí uloženie odpadov na Novej skládke odpadov Horné Opatovce v zmysle Zákona o odpadoch a nadväzujúcich vyhlášok.0,00 €16.1.2019nestanovený
1/2019Ing. Peter Kamiač - IPK PROJEKTMandátna zmluvaStavebný dozor-Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom4 950,00 €12.1.2019nestanovený
Položky 21-40 z 421

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka