Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Register - zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 41-60 z 421
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
54/2018Obec Stará KremničkaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom0,00 €7.1.2019nestanovený
53/2018Mesto Žiar nad HronomZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADUZmluvné strany zriaďujú SOÚ na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) do pôsobnosti zmluvných strán okrem činností podľa § 57 stavebného zákona, ktoré si budú zabezpečovať zmluvné strany na svojich obecných úradoch.0,00 €29.12.2018nestanovený
52/2018Ing.Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVOMandátna zmluvaExterný manažment pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom4 760,00 €22.12.2018nestanovený
51/2018Úrad práce soc. vecí a rodiny, Banská ŠtiavnicaDOHODA č. 18_27_052_113úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 520,00 €10.12.2018nestanovený
50/2018Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaDohoda o cene č. 2018/8011201 Fyzikálno - chemický rozbor pitných vôd0,00 €5.12.2018nestanovený
49/2018Margita Beňová, rod. KušikováKúpna zmluvaPredaj a kúpa pozemkov v obci Stará Kremnička 157,50 €15.11.2018nestanovený
48/2018Mesto ŽarnovicaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2018Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok70,00 €19.10.201831.12.2018
47/2018Obec Stará KremničkaZmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvizabezpečenie zberných kontajnerov0,00 €18.10.2018nestanovený
46/2018Obec Stará KremničkaZmluva č. 129547 08U02Úprava práv a povinností zmluvných strán 160 000,00 €18.10.2018nestanovený
45/2018Ministerstvo životného prostredia SR, BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPríloha č. 2 sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí súčasť tohto dodatku0,00 €9.10.2018nestanovený
44/2018SPORTECH, s.r.o., Rudenkova 820/4, Žiar nad HronomZmluva o prenájme hnuteľnej vecije úprava vzájomných práv a povinností pri nájem 2 ks hliníkových brán 250,00 €2.10.201812.9.2019
43/2018Delphia, s.r.o., Búdkova cesta 3, BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o energetickom auditev zmene ceny podľa článku I. bodu 2 5 370,00 €25.9.2018nestanovený
42/2018I.S.O.N. spol. s r. o.,J. R. Poničana 841/104, OčováZmluva o dielo - Dodatok č. 2úprava termínu realizácie diela0,00 €14.9.2018nestanovený
41/2018Úrad prácce, sociálnych vecí a rodiny B. Štiavnica, A.T. Sytnianskeho č. 1180, Banská ŠtiavnicaDOHODA číslo 18/27/52A/175úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby0,00 €5.9.201828.2.2019
40/2018REGOS s. r. o., Dúbravská cesta 2, BratislavaZmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii poskytnutie finančného daru1 200,00 €1.9.201831.12.2018
39/2018Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s., ul. SNP 131Dodatok č. 2 ZMLUVY O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM zo dňa 26.11. 2009je doplnenie odpadov v článku II. bod 2. zmluvy a v článku II. bod. 3 sa dopĺňa cena odpadov0,00 €16.8.2018nestanovený
38/2018Ing. Jaroslav Petr, Investing, Partizánska 13, ZvolenMANDÁTNA ZMLUVAZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Obci Stará Kremnička9 060,00 €3.8.2018nestanovený
37/2018Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO, Cintorínska cesta 809/22, Zvolenská SlatinaMANDÁTNA ZMLUVAZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Obci Stará Kremnička8 525,00 €3.8.2018nestanovený
36/2018Energie2, a. s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Lazaretská 3a, BratislavaZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLZNU PRE MALOODBER č. 1120565záväzok dodávateľa opakovane poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky plynu0,00 €2.8.2018nestanovený
35/2018Mudr. Rút Šuleková, s. r. o., Kliovská 2341/2, 960 01 ZvolenRámcová zmluva o vykonávaní lekárskej posudkovej činnostivykonávanie lekárskej posudkovej činnosti podľa § 490,00 €19.7.2018nestanovený
Položky 41-60 z 421

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka