Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Register - zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 81-100 z 421
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14/2018Mgr. Peter Plavec, VrútkyZmluva č. 008 o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov8Poskytovateľ sa zaväzuje zaisťovať a vykonávať prostredníctvom zodpovednej osoby poskytovateľa činnosti v nasledovnom rozsahu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 0,00 €11.4.2018nestanovený
13/2018GRD, s.r.o., Krupinica 2817, KrupinaZmluva o dielo č. 1085/03/18zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre obstarávateľa: výrobu, dodávku, mmontáž, montážnu skúšku, sprievodnú dokumentáciu a zaškolenie obsluhy šikmej schodiskovej plošiny SPU 22510 776,00 €5.4.20183.4.2020
12/2018Základná škola s materskou školou Stará Kremnička 33Dohoda o prevode práv a povinnostíObec v plnom rozsahu prevádza na nového účastníka všetky svoje práva a povinnosti, ako aj všetky záväzky0,00 €28.3.2018nestanovený
11/2018EU PROFI, s. r. o., Zvolenská SlatinaZMLUVA O DIELO číslo 180301Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať dielo a vykonané dielo odovzdať a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu 650,00 €28.3.2018nestanovený
10/2018Nadácia pre deti Slovenska, BratislavaZmluva číslo BKD 3-15-047-2018 o poskytnutí finančného príspevkuvymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci na realizácii projektu Ostrov pokoja schváleného dňa 21. 02. 2018 746,00 €16.3.201831.8.2018
9/2018Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Stromová 1, BratislavaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU34 371,00 €13.3.20181.3.2021
8/2018Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, Banská ŠtiavnicaDOHODA číslo 18/27/052/36úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. 0,00 €12.3.201831.8.2018
7/2018Hudobná produkcia, Daniel Ročiak, )Stará KremničkaZmluva o zabezpečení hudobnej produkcieposkytovateľ zabezpečí hudobnú produkciu na podujatí organizovanom objednávateľom 100,00 €10.2.201810.2.2018
6/2018Občianske združenie KAMENICA, Stará KremničkaZmluvaposkytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 300,00 €2.2.201831.12.2018
5/2018Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Stará KremničkaZmluvaposkytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 700,00 €2.2.201831.12.2018
4/2018Telovýchovná jednota Obecný športový klub Stará KremničkaZmluvaposkytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 20183 500,00 €2.2.201831.12.2018
3/2018Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, Banská ŠtiavnicaDOHODA číslo: 18/27/054/21je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu Šanca pre mladých4 460,82 €1.2.201831.7.2018
2/2018EU PROFI, s.r.o., Zvolenská SlatinaZmluva o dielo č. 171 107zabezpečiť implementáciu projektu v súlade s bodom 3 tohto článku riadne a včas a vykonané diela odovzdať v čase a mieste uvedenom v článku III tejto zmluvy.1 200,00 €20.1.2018nestanovený
95/2017KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Banská BystricaPoistenie Zberný dvorPoistenie Zberný dvor0,00 €12.1.2018nestanovený
1/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, BratislavaZmluva o dočasnom používaní priestorov zabezpečenie služobnej telesnej prípravy príslušníkov PZ1 632,00 €10.1.2018nestanovený
94/2017NetPro 11 s. r. o., Horná Ves 8, 967 01 Horná VesNÁJOMNÁ ZMLUVAPrenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi do užívania TKR špecifikovanú v bode 1.1 Zmluvy („ďalej len „Predmet nájmu“) za podmienok dohodnutých v Zmluve a Nájomca sa zaväzuje za užívanie Predmetu nájmu platiť nájomné tak, ako je vymedzené v Článku V. Zmluvy a užívať Predmet nájmu výlučne na účel uvedený v Článku III. zmluvy, a to v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve. 100,00 €31.12.201731.12.2018
93/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O DIELO č. TS 02/2017je záväzok poskytovateľa vykonať dodávku a montáž súboru zariadení na monitorovanie a záznam monitorovania objektov 14 237,04 €20.12.201731.12.2017
92/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 080_181_2017je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu výrobky a služby podľa svojej aktuálnej ponuky, a to na základe potvrdenej objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje objednané výrobky a služby prevziať a zaplatiť 0,00 €1.9.201730.6.2018
91/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyje pripojenie nového odberného elektrického zariadenia0,00 €5.12.2017nestanovený
90/2017Obecn Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyje pripojenie nového odberného elektrického zariadenia, nemeraný odber - kamera 4/10,00 €5.12.2017nestanovený
Položky 81-100 z 421

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka