Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Správa daní a poplatkov

Správne poplatky vyberané obcou.

Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ďalších právnych predpisov

Obec Stará Kremnička v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá po vykonaní úkonu alebo konania tieto správne poplatky:

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis....................................2,00 EUR
b) osvedčenie listiny 1 strana.................................................................................... 2,00 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkov národného boja za oslobodenie.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 % ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)...................................................... 5,00 EUR

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona (§ 72 až 88 zákona 4. 195/1988 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) ročný.................................................................................................................7,00 EUR
b) trojročný..........................................................................................................17,00 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

 

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

a) pre fyzické osoby................................................................................................40,00 EUR
b) pre právnické osoby............................................................................................100,00 EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom (§ 72 až 88 zákona 4. 195/1988 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka